Esileht»EVS»Uudised 2020

Avaldatud on põlevkivi valdkonna algupärane standard EVS 940:2019

8.11.2019

Oktoobrikuu EVS Teatajaga avaldati tehnilise komitee EVS/TK 57 “Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine” juures moodustatud töörühma poolt koostatud ja tehnilise komitee poolt heaks kiidetud algupärane standard EVS 940:2019 “Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid”.

Standard käsitleb termiliselt töödeldud põlevkivi või selle segu, milles põlevkivi osakaal on vähemalt 70 %. Põletatud põlevkivi kasutatakse plasti täitematerjalina. Põletatud põlevkivi koosneb klinkermineraalidest, vabast lubjast, dehüdratiseerunud kaltsiumsulfaadist ja eespool nimetatud komponentide osaliselt paakunud osakeste segust.

Standard määrab kindlaks põletatud põlevkivi omadused, vajalikud katsemeetodid ning vastavushindamise korra.

Lisainfo: Triin Teppand
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2