Esileht»EVS»Uudised 2019

Uue CEN-i komitee „Jätkusuutlikud ja targad linnad ning kogukonnad“ asutamisettepanek

8.08.2019

Euroopa Standardimiskomitees CEN on hääletusel Prantsusmaa standardiorganisatsiooni (AFNOR) ettepanek asutada uus tehniline komitee „Jätkusuutlikud ja targad linnad ning kogukonnad (Sustainable and Smart Cities and Communities), mis toetaks rahvusvahelisel tasandil standardimist nimetatud valdkonnas aidates kaasa nõuete, raamistike, suuniste, erinevate abivahendite ja tehnoloogiate   väljatöötamisele ning vastaks Euroopa linnade ja kogukondade vajadustele tagades nende jätkusuutliku arengu.  Loodav komitee peegeldaks ISO/TC 268 „Sustainable cities and Communities" tööd.
Loodava komitee ülesandeks oleks koostada seeria standardeid, mis toetavad tervikliku ja integreeritud lähenemisviisi rakendamist,  tagades Euroopa linnade ja kogukondade säästev ning jätkusuutlik areng.  Märksõnadeks vastupidavus, atraktiivsus, sotsiaalne sidusus, heaolu, keskkonna säilitamine ja parendamine, ressursside vastutustundlik kasutamine, arukate lahenduste kasutamine  jätkusuutliku arengu saavutamiseks.


CEN-is loodava komitee tööst on võimalik osa võtta ka Eesti ekspertidel. Kuna hetkel puudub tehniline komitee, kelle käsitlusalasse see valdkond kuuluks, on huvitatud osapooltel võimalik asutada sobiva käsitlusalaga uus tehniline komitee, mis tegeleks Eesti seisukoha kujundamise ja standardite koostamises osalemisega. Lähemalt on komiteede tööst võimalik lugeda EVS-i veebilehelt siit.
 

Standardikeskus kujundab Eesti seisukoha laekunud tagasiside põhjal ja hääletab hiljemalt 24.10.2019.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega,  kontaktisik on Maarika Uusmaa.

 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2