Esileht»Infoteenus

01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN ISO 15296:2018
Hind 10,19 EUR
Identne EN ISO 15296:2018; ISO 15296:2017
Gas welding equipment - Vocabulary (ISO 15296:2017)
This standard constitutes a compilation of technical terms and definitions specifically related to gas welding equipment.

EVS-IEC 60050-161:2015/A2:2018
Hind 6,33 EUR
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus
Muudatus standardile EVS-IEC 60050-161:2015.
Amendment for EVS-IEC 60050-161:2015.


EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2:2018
Hind 32,13 EUR
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus
See IEC 60050 osa annab elektromagnetilise ühilduvuse valdkonnas kasutatava terminoloogia (nt “elektromagnetiline keskkond”, “elektromagnetiline häiring”, “elektromagnetiline häire”, “häiringutaluvus”, “häire piirtase”, jne.). Sellel on horisontaalse standardi staatus vastavuses IEC juhendile IEC Guide 108.
This part of IEC 60050 gives the general terminology used in electromagnetic compatibility (e.g. "electromagnetic environment", "electromagnetic disturbance", "electromagnetic interference", "immunity (to a disturbance)", "limit of interference", etc.). It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.


ISO 18794:2018
Hind 32,43 EUR
Coffee -- Sensory analysis -- Vocabulary
ISO 18794:2018 defines terms relating to coffee sensory analysis. ISO 18794:2018 covers definitions applicable to green, roasted and ground coffee, coffee extracts and soluble coffee. The terms are given under the following headings: a) basic terms of sensory analysis; b) generic terms in the sensory assessment of coffee; c) terminology relating to coffee-specific odours and tastes; d) terms commonly used in sensory assessment of coffee by practitioners.

ISO 18841:2018
Hind 75,10 EUR
Interpreting services -- General requirements and recommendations
ISO 18841:2018 specifies basic requirements for the provision of interpreting services. Additionally, it provides recommendations of good practice. NOTE Interpreting specializations/specialized interpreting services can be covered in other International Standards (e.g. ISO 20228, Legal interpreting).

IEC 60092:2018 SER
Hind 2 912,61 EUR
Electrical installations in ships - ALL PARTS
This pack contains the following: IEC 60092-101:1994+AMD1:1995 CSV IEC 60092-201:1994 IEC 60092-202:2016 RLV IEC 60092-301:1980 IEC 60092-301:1980/AMD1:1994 IEC 60092-301:1980/AMD2:1995 IEC 60092-302:1997 IEC 60092-303:1980 IEC 60092-303:1980/AMD1:1997 IEC 60092-304:1980 IEC 60092-304:1980/AMD1:1995 IEC 60092-305:1980 IEC 60092-305:1980/AMD1:1989 IEC 60092-306:2009 IEC 60092-307:1980 IEC 60092-350:2014 IEC 60092-352:2005 IEC 60092-353:2016 RLV IEC 60092-354:2014 IEC 60092-360:2014 IEC TR 60092-370:2009 IEC 60092-376:2017 RLV IEC 60092-401:1980 IEC 60092-401:1980/AMD1:1987 IEC 60092-401:1980/AMD2:1997 IEC 60092-501:2013 IEC 60092-502:1999 IEC 60092-503:2007 IEC 60092-504:2016 RLV IEC 60092-506:2003 IEC 60092-507:2014 IEC 60092-509:2011 English only

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 13622:2002
Identne EN 13622:2002
Gas welding equipment - Terminology - Terms used for gas welding equipment
This standard constitutes a compilation of technical terms and definitions specificly related to gas welding equipment.
Keel: Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


EVS-IEC 60050(702):2001/prA3
Tähtaeg 16.03.2018
Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed
Muudatus standardile EVS-IEC 60050-702:2001.
Amendment for EVS-IEC 60050-702:2001.

Keel: Inglise

prEN 844
Identne prEN 844
Tähtaeg 16.03.2018
Round and sawn timber - Terminology
This European Standard defines general terms relating to sawn timber and round timber used in European Standards.
Keel: Inglise