Esileht»Infoteenus

01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-ISO 8601-1:2019
Hind 15,40 EUR
Identne ISO 8601-1:2019
Kuupäev ja kellaaeg. Andmeesitus infovahetuses. Osa 1: Põhireeglid
Seda dokumenti rakendatakse infovahetuses Gregoriuse kalendri kuupäevade ja 24 tunni süsteemi aegade ning nende elementide esitamiseks märgistringidena. Standardit saab rakendada ka koordineeritud maailmaajal (UTC) põhinevate aegade ja ajanihete esitamiseks. See dokument ei käsitle teiste kalendrite kui Gregoriuse kalendri kuupäevaelementide ega teiste aegade kui 24 tunni süsteemi aegade esitamist. Selles dokumendis ei käsitleta selles määratletud esituste märgikodeerimist.
This document specifies representations of dates of the Gregorian calendar and times based on the 24-hour clock, as well as composite elements of them, as character strings for use in information interchange. It is also applicable for representing times and time shifts based on Coordinated Universal Time (UTC). This document excludes the representation of date elements from non-Gregorian calendars or times not from the 24-hour clock. This document does not address character encoding of representations specified in this document.


EVS-ISO 8601-2:2019
Hind 20,74 EUR
Identne ISO 8601-2:2019
Kuupäev ja kellaaeg. Andmeesitus infovahetuses. Osa 2: Laiendused
Selles dokumendis määratakse kindlaks Gregoriuse kalendri kuupäevade ja 24 tunni süsteemi aegade lisaesitused, mida standardis ISO 8601-1 kirjeldatud põhireeglid ja elemendid ei hõlma. Need esitused on kirjeldatud märgistringidena ja mõeldud kasutamiseks infovahetuses. Standardit saab rakendada ka koordineeritud maailmaajal (UTC) põhinevate aegade ja ajanihete esitamiseks. Laiendused hõlmavad — ebamääraseid või ligikaudseid kuupäevi ja kuupäevi, millest on kindlaks määramata mingi osa; — pikki ajavahemikke; — aasta jaotisi; — kalendrikuupäevade kogumeid ja valikuid; — ajavahemike ühikute gruppe; — korduvate perioodide kordamisreegleid ning — kuupäeva ja aja aritmeetikat. See dokument ei käsitle teiste kalendrite kui Gregoriuse kalendri kuupäevaelementide ega teiste aegade kui 24 tunni süsteemi aegade esitamist. Selles dokumendis ei käsitleta selles määratletud esituste märgikodeerimist.
This document specifies additional representations of dates of the Gregorian calendar and times based on the 24-hour clock that extend the basic rules and composite elements of those defined in ISO 8601-1. These representations are specified as character strings for use in information interchange. It is also applicable for representing times and time shifts based on Coordinated Universal Time (UTC). These extensions include: — uncertain or approximate dates, or dates with portions unspecified; — extended time intervals; — divisions of a year; — sets and choices of calendar dates; — grouped time scale units; — repeat rules for recurring time intervals; and — date and time arithmetic. This document excludes the representation of date elements from non-Gregorian calendars, or times not from the 24-hour clock. This document does not address character encoding of representations specified in this document.


ISO 20588:2019
Hind 33,81 EUR
Animal feeding stuffs -- Vocabulary
This document defines terms relating to animal feeding stuffs. NOTE It includes the most common and frequently used terms in the field of animal feeding stuffs.

ISO 5053-2:2019
Hind 33,81 EUR
Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 2: Fork arms and attachments
This document establishes only the vocabulary of fork arms and load handling attachments. This document gives no safety requirements of fork arms and load handling attachments. For the purpose of this document, the term attachment describes a device that is mounted to an industrial truck to allow an alternative way to use the lifting system. NOTE This document does not give any proposals as to which attachment can be appropriate for which load.

ISO 12165:2019
Hind 122,79 EUR
Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- List of equivalent terms and symbols
This document specifies the terms generally in use for components of compression and injection moulds and diecasting dies. The function of these components is shown in Figure 1 to Figure 30. NOTE The figures are given as examples. The purpose of this document is to introduce coherent terms in professional terminology particularly with regard to the use in CAD (Computer Aided Drafting). Various symbols are specified for simplified representation on technical drawings.
Asendab ISO 12165:2000

ISO/TR 23975:2019
Hind 158,38 EUR
Traditional Chinese medicine -- Priority list of single herbal medicines for developing standards
This document provides a reference of single herbal medicines in order of their priority in the development of international standards.

Asendatud või tühistatud standardid


Puuduvad

Kavandite arvamusküsitlus


EN ISO 15223-1:2016/prA1
Tähtaeg 15.01.2020
Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded
Amendment for EN ISO 15223-1:2016
Keel: Inglise

prEN IEC 80000-6:2019
Identne IEC 80000-6:201X; prEN IEC 80000-6:2019
Tähtaeg 15.01.2020
Quantities and units - Part 6: Electromagnetism
This part of IEC 80000 gives names, symbols, and definitions for quantities and units of electromagnetism. Where appropriate, conversion factors are also given.
Keel: Inglise