Esileht»Infoteenus

73 MÄENDUS JA MAAVARAD

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-ISO 334:2019
Hind 6,47 EUR
Identne ISO 334:2013
Tahked mineraalsed kütused. Üldväävli määramine. Eschka meetod
See rahvusvaheline standard käsitleb üldväävli määramist kivisöes, pruunsöes, ligniidis [MOD], põlevkivis ja poolkoksis ning nende termilise töötlemise ja põletamise tahketes jääkides [MOD], kasutades Eschka meetodit.
This International Standard specifies a reference method for determining the total sulfur content of hard coal, brown coals and lignites, and coke [MOD], and oil shale, and solid residues of their thermal processing and combustion [MOD], by the Eschka method.


Asendatud või tühistatud standardid


Puuduvad

Kavandite arvamusküsitlus


Puuduvad