Esileht»Infoteenus

77 METALLURGIA

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 10025-6:2020
Hind 13,22 EUR
Identne EN 10025-6:2019
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused
See dokument spetsifitseerib kõrge voolavuspiiriga legeeritud eriterasest lehttoodete tehnilised tarneseisundid. Terase klassid ja kvaliteedid on antud tabelites 1 kuni 3 (keemiline koostis) ja 4 kuni 6 (mehaanilised omadused) ning nad tarnitakse karastatud ja noolutatud seisundis. Selles dokumendis spetsifitseeritud terased on kasutatavad kuumvaltsitud lehttoodetes, mille klasside S460, S500, S550, S620 ja S690 minimaalne nimipaksus on 3 mm ja maksimaalne nimipaksus 200 mm ning klasside S890 ja S960 maksimaalne nimipaksus on 125 mm ning mille minimaalne voolavuspiir pärast karastamist ja noolutamist on 460 MPa kuni 960 MPa.
This document specifies technical delivery conditions for flat products of high yield strength alloy special steels. The grades and qualities are given in Tables 1 to 3 (chemical composition) and Tables 4 to 6 (mechanical properties) and are supplied in the quenched and tempered condition. The steels specified in this document are applicable to hot-rolled flat products with a minimum nominal thickness of 3 mm and a maximum nominal thickness of 200 mm for grades S460, S500, S550, S620 and S690, a maximum nominal thickness of 125 mm for grades S890 and S960, in steels which, after quenching and tempering, have a specified minimum yield strength of 460 MPa to 960 MPa.


ISO 11844-3:2020
Hind 53,38 EUR
Corrosion of metals and alloys -- Classification of low corrosivity of indoor atmospheres -- Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity
This document specifies methods for measuring the environmental parameters used to classify the corrosivity of indoor atmospheres on metals and alloys.
Asendab ISO 11844-3:2006

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 10025-6:2005+A1:2009
Identne EN 10025-6:2004+A1:2009
Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest valmistatud ning karastatud ja noolutatud tasapinnaliste toodete tehnilised tarnetingimused
Part 6 of this document, in addition to part 1, specifies requirements for flat products of high yield strength alloy special steels. The grades and qualities are given in Tables 2 to 4 (chemical composition) and Tables 5 to 7 (mechanical properties) and are supplied in the quenched and tempered condition as given in 6.3. The steels specified in this document are applicable to hot-rolled flat products with a minimum nominal thickness of 3 mm and a maximum nominal thickness ≤ 150 mm for grades S460, S500, S550, S620 and S690, a maximum nominal thickness ≤ 100 mm for grade S890 and a maximum nominal thickness ≤ 50 mm for grade S960, in steels which, after quenching and tempering, have a specified minimum yield strength of 460 MPa1) to 960 MPa1).
Keel: Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


Puuduvad