Esileht»Infoteenus

79 PUIDUTEHNOLOOGIA

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 14915:2013+A1:2017
Hind 13,22 EUR
Identne EN 14915:2013+A1:2017
Täispuidust seina- ja laevooderdis. Omadused, nõuded ja märgistus
See Euroopa standard määrab kindlaks asjakohased omadused ja sobivad katsemeetodid nende omaduste määramiseks seina- ja laevooderdiseks (kaasa arvatud välisvooderdiseks) kasutatavatele täispuittoodetele: - seina- ja laevooderdis sisetingimustes kasutamiseks; - seina- ja laevooderdis välistingimustes kasutamiseks. Standard määrab kindlaks nende toodete teostuse püsivuse hindamise ja tõendamise ning märgistuse nõuded. See Euroopa standard ei hõlma jäikuselementidena kasutamiseks ettenähtud plaate. See Euroopa standard ei hõlma ripplagede puitvooderdist. See Euroopa standard ei hõlma immutamise, pinnakatmise või modifitseerimise protsesse. See Euroopa standard ei hõlma kihtpuidust valmistatud tooteid. See Euroopa standard hõlmab immutatud, immutamata ja kaetud pinnaga tooteid, kaasa arvatud neid, mis on termiliselt või keemiliselt modifitseeritud puidust, samuti sõrmjätkatud ja servliimitud tooteid. MÄRKUS Pinnakatmise ja immutamise eeskirjad võib leida kasutuskohas kehtivatest dokumentidest. See Euroopa standard hõlmab tooteid, mis on vastavuses standarditega EN 14519, EN 15146 ja EN 14951, ja teisi täispuittooteid, mis on valmistatud kasutamiseks seina- ja laevooderdises.
This European Standard defines and specifies the relevant characteristics and the appropriate test methods to determine these characteristics for solid wood products to be used as panelling and cladding (including siding) for: — wall and ceiling panelling for internal use, — wall and ceiling cladding for external uses. It provides for the assessment and verification of constancy of performance and the requirements for marking these products. This European Standard does not cover panels intended for use as stiffening elements. This European Standard does not cover suspended ceiling in wood panelling and cladding. This European Standard does not cover the processes for treatment, surface coating or modification. This European standard does not cover products which are produced from laminated layer section. This European Standard covers treated, untreated and surface coated products, including those made of thermally or chemically modified wood, as well as finger jointed and edge glued products. NOTE Prescriptions for surface coating and treatment can be found in documents valid in the place of use. This European Standard covers products in compliance with EN 14519, EN 15146 and EN 14951, and other solid timber products manufactured for use as panelling and cladding.


Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 14915:2013
Identne EN 14915:2013
Täispuidust seina- ja laevooderdis. Omadused, vastavushindamine ja märgistus
See Euroopa standard määrab kindlaks asjakohased omadused ja sobivad katsemeetodid nende omaduste määramiseks seina- ja laevooderdiseks (kaasa arvatud välisvooderdiseks) kasutatavatele täispuittoodetele:  seina- ja laevooderdis sisetingimustes kasutamiseks;  seina- ja laevooderdis välistingimustes kasutamiseks. Standard määrab kindlaks nende toodete vastavushindamise ja märgistamise nõuded. See Euroopa standard ei hõlma jäikuselementidena kasutamiseks ettenähtud plaate. See Euroopa standard ei hõlma ripplagede puitvooderdist. See Euroopa standard ei hõlma immutamise, pinnakatmise või modifitseerimise protsesse. See Euroopa standard ei hõlma kihtpuidust valmistatud tooteid. See Euroopa standard hõlmab immutatud, immutamata ja kaetud pinnaga tooteid, kaasa arvatud neid, mis on termiliselt või keemiliselt modifitseeritud puidust, samuti sõrmjätkatud ja servliimitud tooteid. MÄRKUS Pinnakatmise ja immutamise eeskirjad võib leida kasutuskohas kehtivatest dokumentidest. See Euroopa standard hõlmab tooteid, mis on vastavuses standarditega EN 14519, EN 15146 ja EN 14951 ja teisi täispuittooteid, mis on valmistatud kasutamiseks seina- ja laevooderdises.
This European Standard defines and specifies the relevant characteristics and the appropriate test methods to determine these characteristics for solid wood products to be used as panelling and cladding (including siding) for: - wall and ceiling panelling for internal use, - wall and ceiling cladding for external uses. It provides for the evaluation of conformity and the requirements for marking these products. This European Standard does not cover panels intended for use as stiffening elements. This European Standard does not cover suspended ceiling in wood panelling and cladding. This European Standard does not cover the processes for treatment, surface coating or modification. This European standard does not cover products which are produced from laminated layer section. This European Standard covers treated, untreated and surface coated products, including those made of thermally or chemically modified wood, as well as finger jointed and edge glued products. NOTE Prescriptions for surface coating and treatment can be found in documents valid in the place of use. This European Standard covers products in compliance with EN 14519, EN 15146 and EN 14951, and other solid timber products manufactured for use as panelling and cladding.

Keel: Eesti, Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


Puuduvad