Esileht»Infoteenus

87 VÄRVIDE JA VÄRVAINETE TÖÖSTUS

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN ISO 13076:2019
Hind 7,38 EUR
Identne ISO 13076:2019; EN ISO 13076:2019
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings (ISO 13076:2019)
This document specifies the lighting and the procedure for the visual assessment of degraded areas, spots or other defects on or in coatings. This document is not applicable to the visual comparison of colour, which can be assessed using ISO 3668. NOTE See Annex A for examples of the possible applications of this document.

EVS-EN ISO 12944-5:2019
Hind 13,22 EUR
Identne ISO 12944-5:2019; EN ISO 12944-5:2019
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid
See dokument kirjeldab värvi ja värvisüsteemi tüüpe, mida tavaliselt kasutatakse teraskonstruktsioonide korrosioonitõrjeks. See annab samuti juhiseid valimaks värvisüsteeme, mis on saadaval eri keskkondade (vt ISO 12944-2), v.a korrodeerivuskategooriate Cx ja Im4 puhul, nagu määratletud standardis ISO 12944-2, ja eri pinna ettevalmistustasemete (vt ISO 12944-4) ja oodatava kestvusklassi (vt ISO 12944-1) jaoks.
This document describes the types of paint and paint system commonly used for corrosion protection of steel structures. It also gives guidelines for the selection of paint systems available for different environments (see ISO 12944-2) except for corrosivity category CX and category Im4 as defined in ISO 12944-2 and different surface preparation grades (see ISO 12944-4), and the durability grade to be expected (see ISO 12944-1).


Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN ISO 13076:2012
Identne ISO 13076:2012; EN ISO 13076:2012
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings (ISO 13076:2012)
This International Standard specifies the lighting and procedure for the visual assessment of degraded areas, spots or other defects on or in coatings. It is not applicable to the visual comparison of colour, which may be assessed using ISO 3668.
Keel: Inglise

EVS-EN ISO 12944-5:2018
Identne ISO 12944-5:2018; EN ISO 12944-5:2018
Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsvad värvkattesüsteemid
See dokument kirjeldab värvi ja värvisüsteemi tüüpe, mida tavaliselt kasutatakse teraskonstruktsioonide korrosioonitõrjeks. See annab samuti juhiseid valimaks värvisüsteeme, mis on saadaval eri keskkondade (vt ISO 12944-2), v.a korrodeerivuskategooriate Cx ja Im4 puhul, nagu määratletud standardis ISO 12944-2, ja eri pinna ettevalmistustasemete (vt ISO 12944-4) ja oodatava kestvusklassi (vt ISO 12944-1) jaoks.
ISO 12944-5:2018 describes the types of paint and paint system commonly used for corrosion protection of steel structures. ISO 12944-5:2018 also gives guidelines for the selection of paint systems available for different environments (see ISO 12944‑2) except for corrosivity category CX and category Im4 as defined in ISO 12944‑2 and different surface preparation grades (see ISO 12944‑4), and the durability grade to be expected (see ISO 12944‑1).

Keel: Eesti, Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


Puuduvad