Esileht»Infoteenus

91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS

Tagasi peagrupi juurde

Uued standardid


EVS-EN 60335-2-84:2003/A2:2019
Hind 7,38 EUR
Identne IEC 60335-2-84:2002/A2:2013; EN 60335-2-84:2003/A2:2019
Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualettruumidele
Muudatus standardile EN 60335-2-84:2003
Amendment for EN 60335-2-84:2003


EVS-EN 12350-2:2019
Hind 6,47 EUR
Identne EN 12350-2:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse
See dokument esitab betoonisegu konsistentsi määramise meetodi, mis põhineb koonuse vajumi mõõtmisel. Vajumiskatse on betooni konsistentsi muutuste suhtes tundlik 10 mm kuni 200 mm suuruste vajumite puhul. Väljaspool nimetatud piirväärtusi võib vajumiskatse osutuda ebasobivaks ja sel juhul tuleks kaaluda teiste konsistentsi määramise meetodite kasutamist. Kui vajum muutub pärast vormi eemaldamist rohkem kui minuti vältel, ei ole antud katse konsistentsi määramiseks sobiv. Katse ei ole sobiv, kui betoonis tegelikult kasutatava kõige jämedama täitematerjali fraktsiooni (Dmax) deklareeritud väärtus D on suurem kui 40 mm.
This document specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by the slump test. The slump test is sensitive to changes in the consistence of concrete, which correspond to slumps between 10 mm and 210 mm. Beyond these extremes the measurement of slump can be unsuitable and other methods of determining the consistence should be considered. If the slump continues to change over a period of 1 min after withdrawing of the cone, the slump test is not suitable as a measure of consistence. The test is not suitable when the declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) is greater than 40 mm.


EVS-EN 12350-1:2019
Hind 6,47 EUR
Identne EN 12350-1:2019
Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine ja katseseadmed
See dokument esitab betoonisegu koond- ja kohtproovide võtmise meetodid. MÄRKUS 1 Nõuded proovi läbisegamise kohta enne betoonisegu katsetamist või enne katsekehade valmistamist esitatakse vastavates standardites. Kui betooni segamine ja proovide võtmine toimub laboris, võidakse nõuda siintoodutest erinevaid menetlusi. MÄRKUS 2 Sel juhul kehtib peatüki 6 punkt g). Lisaks on selles standardis loetletud kõik need katseseadmed, mida on nimetatud kahes või enamas standardisarja EN 12350 standardis ja standardis EN 12390-2.
This document specifies two procedures for sampling fresh concrete, by composite sampling and by spot sampling. NOTE 1 The requirement for remixing the sample before tests on the fresh concrete, or before making test specimens, is included in the relevant standards. When mixing and sampling concrete is done in a laboratory, different procedures may be required. NOTE 2 In this case Clause 6, item g) applies. Additionally, this standard lists common apparatus mentioned in two or more standards of EN 12350 series and EN 12390-2.


EVS-EN 12504-1:2019
Hind 7,38 EUR
Identne EN 12504-1:2019
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
This document specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strength. This document does not give guidance on the decision to drill cores or on the locations for drilling. This document does not provide procedures for interpreting the core strength results. For the assessment of in situ compressive strength in structures and precast concrete components EN 13791 may be used.
This document specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strength. This document does not give guidance on the decision to drill cores or on the locations for drilling. This document does not provide procedures for interpreting the core strength results. For the assessment of in situ compressive strength in structures and precast concrete components, EN 13791 may be used.


ISO 29767:2019
Hind 51,61 EUR
Thermal insulating products for building applications -- Determination of short-term water absorption by partial immersion
This document specifies the equipment and procedures for determining the short-term water absorption of specimens by partial immersion. It is applicable to thermal insulating products. NOTE It is intended to simulate the water absorption caused by a 24 h raining period during construction work.
Asendab ISO 29767:2008; ISO 29767:2008/Amd 1:2014

ISO 16536:2019
Hind 33,81 EUR
Thermal insulating products for building applications -- Determination of long-term water absorption by diffusion
This document specifies the equipment and procedures for determining the long-term water absorption of test specimens by diffusion. It is applicable to thermal insulating products. It is intended to simulate the water absorption of products subjected to high relative humidities, approximating to 100 %, on both sides and subjected to a water vapour pressure gradient for a long period of time e.g. inverted roof or unprotected ground insulation. The test is not applicable for all types of thermal insulating products. The relevant product standard should state for which of its products, if any, this test is applicable.
Asendab ISO 16536:2012

CWA 17437:2019
Hind 22,15 EUR
Identne CWA 17437:2019
Innovative and adaptable envelopes over existing façades in building refurbishment - Design, economic assessment, logistics and installation guidelines
This CEN Workshop Agreement (CWA) provides orientation for the: – design process of an innovative and adaptable envelope over existing façades for building refurbishment, describing the possible different technologies and components, and providing guidelines on the selection criteria, limitations for the implementation, estimated costs and payback calculations. This information is intended to help building envelope designers to make informed decisions considering the building particularities. – production, transport, storage and installation aspects for each system component of an innovative and adaptable envelope for building refurbishment, providing advice for installers on the overall logistics for the real implementation. – assesment and evaluation of innovative and complex envelope system at building level that is not completely addressed by existing standards. Tests to be selected to feasibly asses an envelope system composed by different components. This CWA is not designed to support European legislative requirements, such as the Construction Products Regulation 305/2011, or to address issues with significant health and safety implications. CEN and CENELEC are not accountable for its technical content or any possible conflict with national standards or legislation.

IEC 62052-31:2015/ISH1:2019
Hind 0,00 EUR
Interpretation Sheet 1 - Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Interpretation sheet for IEC 62052-31:2015

Asendatud või tühistatud standardid


EVS-EN 12504-1:2009
Identne EN 12504-1:2009
Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse
Käesolev standard määratleb kivistunud betoonist puursüdamike võtmise, ülevaatuse, katseks ettevalmistamise ja survetugevuse määramise meetodid. MÄRKUS 1. Käesolev standard ei anna juhiseid puursüdamike võtmisotsuse langetamise ja puurimiskoha valiku kohta. MÄRKUS 2. Käesolev standard ei käsitle puursüdamike survekatse tulemuste tõlgendamist. MÄRKUS 3. Betoonkonstruktsioonide ja –elementide survetugevuse hindamiseks nende kasutuskohas (ehitusplatsil) võib kasutada standardit EN 13791.
This standard specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strenght.

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 12350-1:2009
Identne EN 12350-1:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine
Käesolev standard esitab betoonisegu koond- ja kohtproovide võtmise meetodid.
This standard specifies two procedures for sampling fresh concrete, by composite sampling and by spot sampling. When mixing and sampling of concrete is done in a laboratory, different procedures may be required.

Keel: Eesti, Inglise

EVS-EN 12350-2:2009
Identne EN 12350-2:2009
Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse
Käesolev standard esitab betoonisegu konsistentsi määramise meetodi, mis põhineb koonuse vajumi mõõtmisel. Vajumiskatse on betooni konsistentsi muutuste suhtes tundlik 10 mm kuni 200 mm suuruste vajumite puhul. Väljaspool nimetatud piirväärtusi võib vajumiskatse osutuda ebasobivaks ja sel juhul tuleks kaaluda teiste konsistentsi määramise meetodite kasutamist. Kui vajum muutub pärast vormi eemaldamist rohkem kui minuti vältel, ei ole antud katse konsistentsi määramiseks sobiv. Katse ei ole sobiv, kui täitematerjali terasuuruse suurim nimimõõde ületab 40 mm.
This European standard specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by the slump test. The slump test is sensitive to changes in the consistence of concrete, which correspond to slumps between 10 mm and 210 mm. Beyond these extremes the measurement of slump can be unsuitable and other methods of determining the consistency should be considered. If the slump continues to change over a period of 1 min after de-moulding, the slump test is not suitable as a measure of consistence. The test is not suitable when the maximum size of aggregate in the concrete is greater than 40 mm.

Keel: Eesti, Inglise

Kavandite arvamusküsitlus


prEN ISO 19650-5
Identne ISO/DIS 19650-5; prEN ISO 19650-5
Tähtaeg 16.09.2019
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: security-minded approach to information management (ISO/DIS 19650-5:2019)
This proposed ISO standard will specify requirements for the security-minded management of projects utilizing digital technologies, associated control systems, for example building management systems, digital built environments and smart asset management. It outlines security threats to information during asset:. • conception, strategy and briefing; • procurement; • design; • construction; • commissioning and handover; • operation and maintenance; • performance management; • change of use/modification; and • disposal/demolition. It will explain the need for, and application of,trustworthiness and security controls throughout a built asset’s lifecycle (including the full project lifecycle) to deliver a holistic approach encompassing: • safety; • authenticity; • availability (including reliability); • confidentiality; • integrity; • possession; • resilience; and • utility. The standard will address the steps required to create and cultivate an appropriate safety and security mindset and culture across many partners, including the need to monitor and audit compliance. It will provide a foundation to support the evolution of future digital built environments, for example intelligent buildings, infrastructure and smart cities, but does not detail technical architectures for their implementation. While the processes contained within it may be applicable to other data management systems, this PAS does not specifically address issues relating to these systems.
Keel: Inglise