Esileht»Koolitused»Koolitustingimused

Koolitusele registreemise tingimused


1.Koolitusele registreerumine

Koolitusele on võimalik registreeruda Eesti Standardikeskuse kodulehel või e-maili teel.

2.Maksetingmused

Arve väljastatakse peale koolitusele registreerumist. Makse hilinemisel arvestatakse viivist 0,5% päevas. Kui arve pole tasutud koolituse toimumise päevaks on Eesti Standardikeskusel õigus mitte lasta osalejat koolitusele.
Eesti Standardikeskus MTÜ ei ole käibemaksukohuslane.

3.Registreeringu muutmine

Osaleja nime koolitusel saab muuta hiljemalt üks päev enne koolituse algust.

4.Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumisel kehtivad järgmised tingimused:
4.1 Kui koolitusest loobumise teade on saadetud 10 päeva enne koolituse toimumist tagastab Eesti Standardikeskus kliendile 100% koolituse eest makstud summast.
4.2 Kui koolitusest loobumise teade on saadetud 3 - 9 päeva enne koolituse toimumist, tagastab Eesti Standardikeskus kliendile 50% koolituse eest makstud summast.
4.3 Kui koolitusest loobumise teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne koolituse toimumist ei tagasta Eesti Standardikeskus kliendile koolituse eest makstud summat.

5. Koolituse ärajäämine

Koolitus ei toimu kui osaleb vähem kui 5 inimest. Koolituse ärajäämise korral on Eesti Standardikeskus kohustatud osalejaid teavitama vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Vastavalt kliendi soovile on võimalus osaleda samal koolitusel mõnel teisel kuupäeval, valida uus koolitus või Eesti Standardikeskus maksab raha tagasi.

6.Kohustused

Eesti Standardikeskus vastutab koolitajate kvalifikatsiooni eest, kuid ei vastuta koolitaja esinemisoskustest tulenevatel põhjustel kliendile tekitatava kahju eest.

7.Autoriõigused

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Eesti Standardikeskusele. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine, tõlkimine teise keelde ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku nõusolekuta.

8.Force majeure

Vääramatu jõu korral on Eesti Standardikeskusel õigus ära jätta või muuta koolituse toimumise kuupäeva ning kellaaega. Ärajäämise korral pakutakse alternatiivina uus kuupäev või kellaaeg.
Juhul kui kliendile uus kuupäev ei sobi, maksab Eesti Standardikeskus koolituse summa kliendile tagasi.

Täiendav info:
Tel. +372 605 5053
koolitus(ät)evs.ee.

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2