Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2015»EL nõuded - CE märk ja standardid

Euroopa Liidu nõuded - CE märgistus ja standardid

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad infot CE märgist, selle nõuetest ja vastavusest Euroopa direktiividele.

Aeg: 7. mai 2015, kl 10.00-14.00

Kestus: 4 tundi

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru tn 10, Tallinn

Koolitaja: Priit Kikas, Eesti Standardikeskuse tegevdirektor

Teemad:

Mida näitab CE-märgistus, millistel toodetel peab olema CE-märgistus

 •  - Kaupade vaba liikumise üldised põhimõtted Euroopa Liidus
 •  - Tooted, millel peab olema CE-märgise (paigaldamist nõudvad direktiivid)
 •  - Erisused Euroopa Liidus toodetavate ja imporditavate toodete korral

Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi  paigaldada.

 •  - Direktiividest tulenevad olulised nõuded
 •  - Harmoneeritud standardid ja nende roll
 •  - Vastavushindamise protseduurid
 •  - Nõuded kaasnevale dokumentatsioonile
 •  - Nõuded CE-märgiste paigaldamiseks

Erinevate isikute kohustused CE-märgiga seoses. Riiklik järelevalve nõuete täidetuse üle. Täiendava info allikad.

 •  - Tootja, maaletooja, jaemüüja ja teiste isikute kohustused
 •  - Järelevalvet tegevad riigiasutused ning rikkumiste võimalikud tagajärjed
 •  - Kust leida täpsemat infot

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel:+372 605 5053

 

Komplekteeritav kogu2 AK portaal2