Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2015»ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele

Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes 3-st osast ja soovi korral lisakonsultatsioonist:

Koolitus on jagatud kolme etappi. Koolitus on mõeldud kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks. Koolituse II ja III etapis vaatame üle Teie poolt tehtud sammud ning täiendame ja arendame neid edasi. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.  

19. veebruaril 2015 kell 10.00-14.50

 • - ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
 • - Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
 • - Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
 • - ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
 • - Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

21. aprillil 2015 kell 10.00-14.50

 • - ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
 • - ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
 • - Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

Praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg kokkuleppel koolitajaga)

Koolitaja viib ettevõttes läbi konsultatsiooni, mille käigus vaadatakse üle osaleva ettevõtte juhtimissüsteem ja toimub nõustamine selle loomiseks. Konsultatsioon võib aset leida II ja III koolituspäeva vahel, kui süsteem on juba valmis ja dokumenteeritud, või siis I ja II koolituspäeva vahel, kui on raskusi süsteemi loomise alustamisega. Konsultatsioon on osalejatele vabatahtlik.

16. juunil 2015 kell 10.00-14.50

 • - Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
 • - Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
 • - Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
 • - Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee

 

 

Sirvimisteenus2 Online-kogud2