Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2015»Korrektne dokumendikeel

Korrektne dokumendikeel ja kirjade vormistamine standardi EVS 882-1:2013 põhjal

Üleminekuga elektroonilisele dokumendihaldusele muutub dokumentide vormistamine. Mallide kasutamine aitab organisatsioonil dokumentide vormistamisele kuluvat aega vähendada ning dokumentide kujundust ühtlustada. Muutunud on kirja vormistamisel õigusaktide nõuded ning praktikud on muutnud soovitusi. Dokumentide koostamisel kasutatavad tarkvarad: MS Word, LibreOffice Writer jt võimaldavad dokumentide kujundusse ja elementidele lisada funktsionaalsust ja automatiseeritust, mida organisatsioon saab kasutada paindlikult oma vajadusteks. Malle on võimalik kasutada ka e-kirjade koostamisel, kuid kus see on otstarbekas ja kuidas seda teha?

Koolituse eesmärk: Kirja vormistusreeglite omandamine, kirja elektrooniliste mallide koostamine

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru 10, Tallinn

Koolitaja: dokumendihalduse lektor Veiko Berendsen

Aeg: 15.01.2015 

Kestvus: 6 h

Koolituse teemad:

  •  - Muutused kirja vormistamises EVS 882-1 kohaselt
  •  - Korrektne dokumendikeel
  •  - Dokumendi elementide ja dokumendiregistrite andmete sidumine
  •  - Kirja elektroonilised mallid – kujundamine ja tehnilised võimalused (MS Word)
  •  - E-kirjad, välja saadetavate e-kirjade mallide kasutamise võimalused

Ajakava:

  • Muudatused vormistamises ja dokumendikeel – 1h
  • Kirja mallide koostamine – 3h
  • Dokumendi elementide ja metaandmete sidumine – 1h
  • E-kirjad ja nende mallid – 1h

Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053

 

Komplekteeritav kogu2 AK portaal2