Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2015»Madalpinge

Madalpingelised elektripaigaldised: ohutus-, seadmevaliku- ja paigaldusnõuded

Koolitusel tutvustatakse standardisarjas EVS-HD 60364 osades 1, 4 ja 5 esitatavaid üld-, ohutus-, seadmevaliku- ja paigaldusnõudeid

Koolituse eesmärk: Elektriliste kaitseviiside (kiire automaatne väljalülitumine, tugevdatud või topeltisolatsioon, väikepinge, turvaeraldus jm) ning juhitikusüsteemide (TN-, TT- ja IT-süsteemid) põhjendamine ja selgitamine. Koolitusel osaleja tutvub elektriseadmete ja juhistike valiku põhimõtetega; liigkuumenemiskaitse, elektripaigaldistele mõjuva välistoime, turvatoitesüsteemide jm teemadega.

Koolituse sihtrühm: Elektrotehnikud, elektriohutustehnikast huvitatud isikud

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru tn 10, Tallinn

Aeg: 16. aprill 2015 algusega kell 10.00

Kestvus: 4 akadeemilist tundi

Koolitaja: Endel Risthein, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

Koolituse teemad: Vastavalt standardisarja EVS-HD 60364 osadele

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053

Pysiklient2 Infoteenus