Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2016»ISO 9001:2015 üleminek

ISO 9001:2015 standard ja muudatused võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Sügisel 2015 ilmus uus ISO 9001:2015 standard. Ettevõtted, kelle juhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001:2008 standardi järgi, peavad üleminekuperioodi jooksul viima oma juhtimissüsteemid vastavusse ISO 9001:2015 nõuetega. Koolituse kaudu on võimalik saada ülevaade, milliseid on muutunud nõuded võrreldes standardiga ISO 9001:2008 ja milliseid muudatusi on sellega seoses vaja teha ettevõtetel oma juhtimissüsteemis.

Koolituse eesmärk: Tutvustada uut ISO 9001:2015 standardit ja muudatusi võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, ettevõtete juhid, ISO 9001:2015 rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad

Toimumisaeg: 21.september 2016 ja 23.november 2016

Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse teemad: ISO 9001:2015 standardi tutvustus rõhuasetusega muudatustele võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Ajakava:

9.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Sissejuhatus. Uus lähenemine - juhtimissüsteemide ühtne ülesehitus, uued mõisted
11.30-11.50 Kohvipaus
11.50-13.30 4. Ettevõtte kontekst. 5. Eestvedamine. 6. planeerimine. 7. Tugiprotsessid
13.30-13.50 Kohvipaus
13.50-15.30 8. Põhiprotsessid. 9. Toimivuse hindamine. 10. Parendamine

 

Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053

 

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2