Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2016»Linnatänavad

Standardi EVS 843 Linnatänavad muudatuste tutvustus

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade standardi uue versiooni koostamise põhjustest ja olulisematest ning põhimõttelistest muudatustest

Koolituse sihtgrupp: arhitekt-planeerijad, teede projekteerijad, planeeringute ja tänava-projektide tellijad

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru 10, Tallinn

Aeg: 19.01.2016

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Koolitaja: volitatud ehitusinsener ja Tallinna Tehnikaülikooli teedeinstituudi spetsialist Tiit Metsvahi

Koolituse teemad:

Standardi EVS 843 Linnateed koostamise ajalugu ja protsess. Olulisemad muudatused võrreldes 2003. aasta versiooniga. Mis on oluline planeeringute koostajatele ja mis teede projekteerijatele?

Linnatänavad standardi EVS 843:2016 põhjal

Koolituse eesmärk:
Aprillis ilmus standardi EVS 843 „Linnatänavad“ uus versioon.  Koolitus annab ülevaate standardi olulisematest ning põhimõttelistest muudatustest võrreldes 2003. aasta versiooniga.

Koolituse sihtgrupp: arhitekt-planeerijad, teede projekteerijad, planeeringute ja tänava-projektide tellijad

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru 10, Tallinn

Aeg: 19.04.2016, 3.05.2016, 24.05.2016

Kestvus:  7 akadeemilist tundi

Koolitajad: volitatud ehitusinsener Tiit Metsvahi ja Tarmo Pärna

Koolitusel käsitletavad teemad:
•    Linnaliikluse planeerimine   
•    Lähtealused tänavate projekteerimiseks   
•    Tänava ristlõige, plaanilahendus ja tänavarajatised    
•    Tänavakonstruktsioonid, trammiteed, parklad    
•    Ristmike projekteerimine   
•    Kergliiklus ja liikluse rahustamine   
•    Haljastus ja tehnovõrgud  

Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053

AK portaal2 Pysiklient2