Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2016»Nõuded valgustusele

Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel

Harjumuspärane arusaam, et töökoht on hästi valgustatud, kui valgustustihedus vastab standardis toodud soovitustele, on poolik tõde. Vältimaks töökohal füüsikalisi ohutegureid, tuleb muu hulgas vältida ka valgustuse puudusi ning lahendada töökoha valgustus kompleksselt kõiki häirivaid tegureid elimineerides. Kuna valgustust ei saa vaadelda sisekujunduslahendusest eraldi, on hea valgustuse kujundamisel oluline ka sisekujunduse oskuslik lahendus.

Koolituse eesmärk: Tutvustada nii sise- kui välistöökohtadele esitatavaid nõudeid vältimaks valgustuspaigaldise muutumist füüsikaliseks ohuteguriks.

Koolituse sihtgrupp: Elektriprojekteerijad, sisearhitektid, ettevõtete energeetikud ja töökonnaspetsialistid, kes vastutavad ohutu töökeskkonna eest.

Koht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Aeg:  1. detsember algusega kell 10.00

Koolituse läbiviija: Tiiu Tamm on elektriinsener, pikaaegse koolituspraktikaga valgustustehnika lektor, kes peab korralisi loenguid TTÜ Elektrotehnika Instituudis, Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kunstiakadeemias. Tiiu Tamm kuulub Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liikmena Eesti Standardikeskuse tehnilisse komiteesse EVS/TK24 Valgustehnika.

Koolituse teemad:

1.  Standardi EVS-EN 12464-1 selgitused töökoha sisevalgustusele koos arvukate fotodega reaalsest elust. Võimalikud probleemiallikad ning kuidas neid minimiseerida või üldse vältida. Rohket tähelepanu pööratakse ka leedvalguslahendustele.

2. Standardi EVS-EN 12464-2 selgitused töökoha välisvalgustusele. Mida tuleb lisaks töökoha valgustamisele veel arvesse võtta vältimaks muu hulgas ka naabrite häirimist ning keskkonna valgusega saastamist. (2 akadeemilist tundi)

 

 

AK portaal2 Pysiklient2