Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2016»Projekteerimise riigihanked

Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine

Tutvustus: koolitus keskendub ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamisele

Koolituse eesmärk:

 1. anda ülevaade standardi EVS 915:2012 olulisematest soovitustest ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamisel, koos soovitustega 2016.a. jõustuva riigihangete seaduse (RHS) rakendamiseks
 2. anda ülevaade „Ehituse töövõtulepingu üldtingimuste“ olulisemast regulatsioonist, mis puudutab projekteerimist, koos soovitustega, mida pidada silmas 2016.a. RHS jõustumisel
 3. anda ülevaade „Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimustest“ (PTÜ 2007), koos soovitustega, kuidas kohandada tingimusi sobivaks riigihangete korraldamisel.

Koolituse sihtgrupp: hankijate esindajad (projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas tegelevad spetsialistid, riigihangete spetsialistid, juristid, riigi- ja KOV ametnikud)

Koht:     Eesti Standardikeskus, Aru tn 10, Tallinn

Aeg:      4. veebruar 2016 

Kestus: 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Koolitaja: Merle Salmistu, jurist

 1. Eesti Standardi EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ üks autoritest;
 2. „Ehituse töövõtulepingu üldtingimused“ (ETÜ 2013) üks autoritest.

Koolituse teemad:

Standard:

 1. Standardi tutvustus- sissejuhatus
 2. Kvalifitseerimistingimused – standardi soovitused ja RHS 2016 muudatused
 3. Hankedokumendid – standardi soovitused ja RHS 2016 muudatused
 4. Ehitus- ja projekteerimistööde riigihangete eeskiri – määrus 2013 ja määruse 2016 muudatused

ETÜ 2013 ja PTÜ 2007:

 1. Ehitusprojektiga seotud regulatsioon ETÜ 2013 kohaselt
 2. PTÜ 2007 kitsaskohad hankija (tellija) seisukohast
 3. Ehitusprojektiga seotud autoriõigused, autorilepingu tingimused
 4. Konsultandi kvaliteedipõhine valik – EPBL soovitused riigihangete kontekstis
 5. Lepingu muutmine – EVS 915, PTÜ 2007, RHS 2016

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053

koolitus@evs.ee

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2