Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2016»Varahaldus

Varahalduse standardite sarja EVS-ISO 55000 tutvustus

Koolituse eesmärk: Hõlbustada varahalduse juhtimissüsteemist arusaamist ning selgitada varahalduse standardi EVS-ISO 55000 juurutamisest tulenevaid kasusid.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud suurte varade mahtudega ettevõtete ressursijuhid, kvaliteedijuhid, tööde planeerimise juhid, strateegia juhid ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada varahalduse juhtimissüsteemi EVS-ISO 55000 juurutamist või sertifitseerimist vastavalt EVS-ISO 55001 nõuetele.

Koht: Eesti Standardikeskus, Aru tn 10, Tallinn

Aeg: 27.04.2016 algusega 10.00

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Koolitaja: Andres Pihlak -Elektrilevi OÜ -tehnikateaduste magister- aidanud kaasa ISO 55000 sarja standardite tõlkimisele. Tegelenud jaotusvõrgu geoinfosüsteemi juurutamise ja vajaliku andmehalduse põhimõtete väljatöötamise ning dokumenteerimisega. Moodustanud ja juhtinud akrediteeritud inspekteerimisasutust. Korraldanud jaotusvõrgu seisukorra informatsiooni kogumist ja  haldamist. Osalenud võrguettevõtja strateegia, varahalduse põhimõtete, straateegilise varahaldusplaani ja varahaldusplaani koostamisest. Osalenud Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030+ varustuskindluse töögrupi tööst. Esitanud huvigrupi esindajana Ehitusseadustiku ja Planeerimisseaduse muutmise ettepanekuid.

Koolituse teemad:
Koolitus on jagatud kolmeks osaks. Koolituse I osa, mis on ka mahukaim, sisaldab varahalduse eesmärkide, põhimõtete, terminite, juhtimissüsteemi selgitamist ja varahalduse juhtimissüsteemi kasutuselevõtust tulenevaid kasusid. II osas selgitatakse varahalduse juhtimissüsteemi käsitlusala ja nõudeid varahalduse juhtimissüsteemi elementidele. III osas selgitatakse nõuete kohaldamist. Koolituse läbinu saab üldise ülevaate varahaldusest, varahalduse tegevustest, varahalduse juhtimissüsteemi toimimisest ja seostest teiste juhtimissüsteemidega.

Ajakava:

9.45 – 10.00       Registreerimine

10.00 – 11.30     Varahalduse standardite tekkelugu, varahalduse põhialused ja kasulikkus, varahalduse terminoloogia, varahalduse juhtimissüsteemi tutvustus, elemendid

11.30 – 12.00     Kohvipaus

12.00 – 13.30 Varahalduse juhtimissüsteemi elemendid ja nõuded nendele - organisatsiooni kontekst, eestvedamine, planeerimine, tugi, juhtimissüsteemi toimimine, tulemuslikkuse hindamine, parendamine. Varahalduse juhtimissüsteemi elementide nõuete kohaldamine

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus
Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

 

 

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2