Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2017»ISO 9001:2015 rakendamine väikeettevõttele

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada  kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koht: Eesti Standardikeskus Akadeemia tee 21/6, Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosneb 3st osast ja soovi korral lisakonsultatsioonist.

Koolitus on mõeldud ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi iseseisvaks loomiseks ja jagatud kolme etappi. Koolituse I etapp keskendub ISO 9001:2015 nõuete selgitamisele ja mõistmisele ning juhtimissüsteemi loomise ja rakendamise lähteülesande püstitamisele. Koolituse II ja III etapis vaatame üle Teie poolt tehtud juhtimissüsteemi loomise kodutööd ning aitame vajadusel tehtut korrigeerida. Koolituspäevade vahele jääb optimaalne aeg uue süsteemi juurutamiseks enda ettevõttes.  

 31.05.2017 kell 10.00-14.50

 • ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
 • Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
 • Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
 • ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
 • Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

6.09.2017 kell 10.00-14.50

 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
 • ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

8.11.2017 kell 10.00-14.50

 • Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
 • Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
 • Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
 • Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
 • Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

 

Lisainfo:
Eesti Standardikeskus
koolitus@evs.ee

www.evs.ee

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2