Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2017»Juhiseid radoonikaitse meetmete rakendamiseks

Juhiseid radoonikaitse meetmete rakendamiseks hoonetes standardi EVS 840:2017 põhjal

Koolituse eesmärk: Standard EVS 840 on koostatud eesmärgiga anda projekteerijatele ja ehitajatele juhiseid sellise hoone ehitamiseks, kus välditakse tervistkahjustava radooni lubatud piirkontsentratsiooni ületamist elu-, töö- ja puhkeruumides. Koolituse eesmärk on tutvustada  uut töötlust standardist EVS 840:2009, anda ülevaade suurematest muudatustest ja erinevustest  võrreldes standardi eelmise versiooniga.

Koolituse sihtgrupp: projekteerijad, ehitajad jt huvilised

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Aeg:  18. aprill 2017

Koolitajad:  prof Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond),  Evelyn Müürsepp  (Keskkonnaministeerium, Kliima-ja kiirgusosakonna juhataja), Mait Saar (Tulelaev OÜ)

Ajakava:

9.45 – 10.00       Registreerimine

10.00 – 11.45    Targo Kalamees – EVS 840: 2017 standardi tutvustus rõhuasetusega muudatustele võrreldes EVS 840:2009 standardiga

11.45 – 12.00    Kohvipaus

12.00 - 13.45 Mait Saar - Senitehtud radoonitõrjetööd sh renoveerimisjuhud; radooni mõõtmine pinnasest

13.45 – 14.00    Kohvipaus

14.00 – 15.45   Evelyn Müürsepp - Euroopa Liidu põhiliste kiirgusnormide direktiiv ja sellest tulenevad muudatused Eesti õigusaktides aastaks 2018

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

koolitus@evs.ee

www.evs.ee

  

Infoteenus Sirvimisteenus2