Mode:  

Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2017»Kaasaegne dokumendihaldus

 

EVS-ISO 15489-1:2017. Kaasaegne dokumendihaldus

 

2016. aastal valmis dokumendihalduse alusstandardi ISO 15489 uustöötlus. 2017. märtsis avaldas EVS selle kohalikus tõlkes. 15 aasta tagune nägemus dokumendist, dokumendihalduse rollist ja dokumendihalduri esmastest ülesannetest on uustöötlusega kaasajastatud. EVS-ISO 15489-1:2017 esitab rahvusvahelise kokkuleppe sellest, kuidas kaasajal dokumendihaldust mõistetakse.

Koolituse eesmärk:

Anda ülevaade kaasaegse dokumendihalduse mõistetest ja põhimõtetest EVS-ISO 15489-1:2017 põhjal ning tutvustada teisi Eesti standardeid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele.

Koolituse sihtrühm: infohaldurid, dokumendihaldurid, andmekogusid haldav IT personal jt huvilised

Aeg: 25. oktoober 2017  kell 13.00 - 16.00

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Hanno Vares (Rahvusarhiiv)

Koolituse teemad:

-  Mis on dokumendihalduse põhimõtetes viimase 15 aasta jooksul muutunud ja mille poolest erineb standardi uustöötlus vanast standardist?

- Mis on dokument kaasaegses tähenduses? 

- Missugused on dokumentide ohjevahendid? Kuidas need on omavahel seotud? Kuidas on seotud dokumentide ohjevahendid, dokumendisüsteem ja dokumentide haldamise protsessid?

- Mida tähendab hindamine? Miks ja kuidas seda teostada?

- Kuidas kasutada standardit EVS-ISO 15489-1:2017  infohalduse (information management) parendamisel?

- Missugused on Eesti standardid ja tehnilised raportid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele?

- Missuguseid dokumendihalduse standardeid veel oodata?

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

AK portaal2 Pysiklient2