Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2017»Korrektne kirjade vormistamine

Korrektne kirjade vormistamine standardi EVS 882-1:2013 põhjal

Üleminekuga elektroonilisele dokumendihaldusele on muutnud ka dokumentide ja kirjade vormistamise nõudeid. Kirja vormingu kasutamine aitab organisatsioonile dokumentide vormistamisele kuluvat aega vähendada ning dokumentide kujundust ühtlustada. dokumentide koostamisel kasutatavad tarkvarada võimaldavad dokumentide kujundusse ja elementidele lisada funktsionaalsustning automatiseeritust, mida organisatsioon saab paindlikult oma vajadusteks kasutada.

Koolituse eesmärk: kirja vormistusreeglite omandamine

Koolituse sihtgrupp: sekretärid, asjaajajad, juhiabid jt, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku kirjade/dokumentide vormistamisega

Aeg: 11. aprill 2017 kell 10.00

Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolituse läbiviija: Janne Kerdo  - Tallinna Majanduskool, sekretäri valdkonna juhtõpetaja

Koolituse teemad:
•    dokumenteerimise vajadus, ametlikud vs isiklikud kirjad
•    muutused kirja vormistamises standardi EVS 882-1:2013 kohaselt
•    korrektne dokumendikeel
•    kirjale omased elemendid, vormistamine
•    korrektsete kirjade sh e-kirjade loomine
•    näidisvormingud, praktilised harjutused

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

koolitus@evs.ee

www.evs.ee

AK portaal2 Pysiklient2