Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2017»Kvaliteedijuhtimine ettevõttele

 

Kvaliteedijuhtimine ettevõttele standardite  ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 põhjal

Koolituse eesmärk: Tutvustada ettevõtetele vajalikke muudatusi juhtimissüsteemide standardites EVS-EN ISO 9001:2015 ja EVS-EN ISO 14001:2015. Koolituse kaudu on võimalik saada ülevaade muutunud nõuetest ja sellest,  missuguseid  muudatusi on sellega seoses vaja teha ettevõtetel oma juhtimissüsteemis.

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, ettevõtete juhid jt kõnealuste standardite rakendamisest  huvitatud

Aeg: 4. oktoober 2017 algusega kell 10.00

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus – Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse ajakava:

9.45 – 10.00    Registreerimine

10.00 – 11.30 Sissejuhatus; juhtimissüsteemide ülesehitus, uued mõisted (ISO 9001 + ISO 14001)

11.30 – 11.45  Kohvipaus

11.45 – 13.15 Organisatsiooni kontekst, eestvedamine; planeerimine (ISO 9001 + ISO 14001)

13.15 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 15.00 Tugi; toimimine; tulemuslikkuse hindamine; parendamine (ISO 9001+ISO14001)

 

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

www.evs.ee

 

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2