Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»ISO 22000

ISO 22000 - uued nõuded toiduohutuses        

 
Koolituse sihtgrupp:  Toiduohutuse juhtimissüsteemi eest vastutajad toidukäitlemise ahela ettevõtetes, kellel on olemas ISO 22000 sertifikaat või on plaanis ISO 22000 nõuded oma ettevõttes rakendada
 
Toimumisaeg: 12. september 2018
 
Koht: Eesti Standardikeskus
 
Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ
 
Koolituse teemad 
 
Suuremad muudatused ISO 22000:2018 standardis võrreldes standardi eelmise versiooniga ISO 22000:2005, seoses organisatsiooni konteksti,  eestvedamise ja planeerimisega
 
Suuremad muudatused ISO 22000:2018 standardis võrreldes standardi eelmise versiooniga ISO 22000:2005, seoses tugi- ja põhiprotsessidega ning tagasiside ja järjepideva parendamisega
 
Arutelu muudatuste rakendamise teemadel. Tagasiside

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Infoteenus Sirvimisteenus2