Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»ISO 9001:2015 muudatused

Üleminek standardile ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015 standard ja muudatused võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Sügisel 2015 ilmus muudatustega ISO 9001:2015 standard. Ettevõtted, kelle juhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001:2008 standardi järgi, peavad üleminekuperioodi jooksul viima oma juhtimissüsteemid vastavusse ISO 9001:2015 nõuetega. Koolituse kaudu on võimalik saada ülevaade, milliseid on muutunud nõuded võrreldes standardiga ISO 9001:2008 ja milliseid muudatusi on sellega seoses vaja teha ettevõtetel oma juhtimissüsteemis.

Koolituse eesmärk: Tutvustada ISO 9001:2015 standardit ja muudatusi võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, ettevõtete juhid, ISO 9001:2015 rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad

Toimumisaeg: 4. aprillil algusega kell 10.00

Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse teemad: ISO 9001:2015 standardi tutvustus rõhuasetusega muudatustele võrreldes ISO 9001:2008 standardiga

Ajakava:

9.45-10.00    Registreerimine
10.00-11.30  Sissejuhatus;  juhtimissüsteemide ühtne ülesehitus, uued mõisted
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Organisatsiooni kontekst; eestvedamine; planeerimine;  tugiprotsessid
13.15-13.30 Kohvipaus
13.30-15.00 Tulemuslikkuse hindamine; parendamine

 

 

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2