Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»Kaasaegne dokumendihaldus

 

EVS-ISO 15489-1:2017. Kaasaegne dokumendihaldus

 

 Koolituse sihtrühm: infohaldurid, dokumendihaldurid, andmekogusid haldav IT personal jt huvilised

Aeg: 18. jaanuar 2018  kell 13.00 - 16.00

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Hanno Vares (Rahvusarhiiv)

Koolituse teemad:

-  Mis on dokumendihalduse põhimõtetes viimase 15 aasta jooksul muutunud ja mille poolest erineb standardi uustöötlus vanast standardist?

- Mis on dokument kaasaegses tähenduses? 

- Missugused on dokumentide ohjevahendid? Kuidas need on omavahel seotud? Kuidas on seotud dokumentide ohjevahendid, dokumendisüsteem ja dokumentide haldamise protsessid?

- Mida tähendab hindamine? Miks ja kuidas seda teostada?

- Kuidas kasutada standardit EVS-ISO 15489-1:2017  infohalduse (information management) parendamisel?

- Missugused on Eesti standardid ja tehnilised raportid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele?

- Missuguseid dokumendihalduse standardeid veel oodata?

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Infoteenus Sirvimisteenus2