Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»Mitteeluhoonete ventilatsioon

Mitteeluhoonete ventilatsioon 

Koolitusel käsitletavaks teemaks on mitteeluhoonete sisekliima tagamiseks vajaliku õhuvahetuse organiseerimise alused, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka ökonoomika alaste nõuetega. Koolitusel tutvustatakse standardit  EVS-EN 16798:3:2017 „Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele“ ja selle veebruaris 2018 kehtima hakanud vastavat rahvuslikku lisa EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“, tuues välja erisused võrreldes senikehtinud standarditega.
Koolituse sihtgrupp: ehitiste ja kliimaseadmete projekteerijaid, omanikujärelevalve esindajad, tellijaid-arendajaid, ehitajad
 
Toimumisaeg: 17. mai ja 6.juuni 2018 
 
Koht: Eesti Standardikeskus, Akadeemia tee 21/6, Tallinn
 
Koolitaja: Peeter Parre - Inseneribüroo Aksiaal, juhataja
 
Koolituse päevakava ja teemad:
 
10.00 – 11.30 Ülevaade standardist EVS-EN 16798-3:2017 "Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele"
 
11.30 – 11.50 kohvipaus
 
11.50 – 13.15  EVS 906:2018 "Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele"

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2