Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse eesmärk:

- anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest seoses uue EVS-ISO 31000:2018 ilmumisega märtsis 2018.a.

- käsitleda standardit EVS-EN 31010:2010

- arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud riskijuhtimise rakendamisest oma ettevõttes

Toimumisaeg: 16. aprill  algusega kell 10.00

Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper – TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad ja päevakava:

10.00-11.30  Sissejuhatus

·        Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted

·        Riskijuhtimise eesmärk

·        Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel

·        Riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel

11.30-11.45   kohvipaus

11.45-13.15   Riskihindamine ISO 31010 alusel
Milliseid meetodeid kasutada:

·        Riskide tuvastamisel

·        Riskide analüüsimisel

·        Riski suuruse hindamisel

Riskihindamisele järgnevad tegevused

Seosed teiste standarditega

Koolituse kokkuvõte

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2