Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»Uued OHSASe nõuded

 

Uued OHSASe nõuded standardi ISO 45001 järgi

 

Käesolev koolitus tutvustab märtsis 2018 rakenduvat uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit  EVS-ISO 45001:2018  "Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega". Tuuakse välja erinevused võrreldes varasema versiooniga (EVS 18001:2007). Koolituse käigus jagatakse näpunäiteid riskide hindamise ja maandamise kohta, antakse praktilisi soovitusi ning tuuakse näiteid standardi rakendamiseks.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes on huvitatud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamisest

Toimumisaeg: 21. märts ja 18. aprill 2018

Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolituse eesmärk on tutvustada uut töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide standardit, tuues välja ka erinevused võrreldes varasema versiooniga.

Ajakava:

09.45 – 10.00   Registreerimine

10.00 – 11.30 Sissejuhatus. ISO 45001:2018 standardi peamised muudatused võrreldes OHSAS 18001 standardiga ja ülesehitus

11.30 – 11.50   Kohvipaus

11.50  – 13.20  ISO 45001 põhimõtted ja nõuded. Organisatsiooni
kontekst. Eestvedamine. Planeerimine.


13.20 – 13.40    Kohvipaus

13.40 – 15.10    ISO 45001 nõuded. Tugi. Toimimine. Parendamine. Kokkuvõte.

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

AK portaal2 Pysiklient2