Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2018»Uuenenud tuleohutuse standardite sari EVS 812

Uuenenud tuleohutuse standardite sari EVS 812

Aprillis 2017 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ . Sellega seoses tuli viia sisse muudatused standardisarjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Infoseminaril tutvustatakse uuest määrusest lähtuvaid nõudeid, mõisteid ning sisulisi muudatusi.  Pikemalt peatutakse järgnevatel standardi osadel: osa 3 (küttesüsteemid), osa 4 (tööstus-laohooned, garaažid), osa 7 (ehitiste tuleohutus) ja osa 8 (kõrghooned).

Koolituse sihtgrupp: projektreerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohtusega

Toimumiskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Aeg: 28. märts, 24.mai ja 7.juuni 2018

Lektorid:  Margus Piik (Päästeamet, Ohutusjärelevalve osakond) ja  Margo Lempu (Lõuna Päästekeskus, Ohutuskontrolli büroo)

Koolituse teemad ja päevakava 28.03:

9.45 - 10.00 Registreerumine

10.00 - 12.00 EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus (Margus Piik)

12.00 - 12.20 Kohvipaus

12.20 - 14.20 EVS 812 Ehitiste tuleohutus.  Osa 3: Küttesüsteemid ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus (Margo Lempu)

 

Koolituse teemad ja päevakava 24.05 ja 7.06:

9.45 - 10.00 Registreerumine

10.00 - 11.30  EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus (Margus Piik)

11.30 - 11.45 kohvipaus

11.45 - 13.15 EVS 812 Ehitiste tuleohutus.  Osa 3: Küttesüsteemid ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus (Margo Lempu)

13.15 - 13.30 kohvipaus

13.30 - 15.00 EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus (Vassil Hartšuk)

 

Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

Tel: +372 605 5053

koolitus@evs.ee

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2