Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2019»Uuendused tulekahjusignalisatsioonisüsteemides

Uuendused tulekahjusignalisatsiooni-süsteemides      

 

Koolitus tutvustab 2018. a novembris rakendunud uuenenud versiooni standardist CEN/TS 54-14:2018 "Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri".

Koolituse sihtgrupp: ehitusettevõtete elektriinsenerid, (elektri, nõrkvoolu) projekteerijad, elektriinsenerid, (suurettevõtete) käidujuhid, kinnisvarahaldurid jt huvilised 

Koolituse eesmärk: tutvustada uuenenud standardit, tuues välja ka erinevused võrreldes varasema versiooniga.

Toimumisaeg: 27. veebruaril 2019 algusega kell 10.00

Koht: Eesti Standardikeskus (Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn)

Koolitaja: Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide
insener/projekteerija/omanikujärelevalve, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika kutsestandardi töörühma liige, OÜ Telealarm juhataja

Koolituse teema:

- Standardi ülevaade kommentaaride ja näidetega omanikujärelvalve igapäeva praktikast.


Lisainfo:

Eesti Standardikeskus

tel +372 6055053

koolitus@evs.ee

 



Komplekteeritav kogu2 AK portaal2