Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2011

KOOLITUSED 2011

Sissejuhatus standardimisse


Aeg: 29. September 2011
Kell: 10.00-13.00
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn

Koolituse läbiviijad:
Priit Kikas – Eesti Standardikeskuse tegevdirektor
Martin Merimaa – Eesti Standardikeskuse standardiosakonna juhataja

Koolitus oli mõeldud kõigile, kes soovisid saada algteadmiseid standardimise vallas.

Koolituse teemad olid:
- Standardid ja standardimissüsteem (Mis on standard, standardi tunnused ja liigid, erinevad standardimisorganisatsioonid, standardimissüsteem Eestis, kuidas standardeid koostatakse
- Standardite roll toodete ja teenuste kujundamisel (Standardite kohustuslikkus ja vabatahtlikkus, standardid ja õigusaktid, millistel juhtudel ja miks standardeid kasutada, standardite roll kaupade vaba liikumise tagamisel)
- Kuidas saada infot standardite kohta. (erinevad võimalused standardite soetamiseks, võimalused saada standardite alast infot, kuidas Standardikeskus saab aidata)

Koolitus oli kõigile TASUTA!


Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053


ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja omal käel rakendamine väikeettevõttele


Aeg: 14. september 2011, 16. november 2011, 11. jaanuar 2012
Koht: Eesti Standardikeskus, Aru 10, Tallinn

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist ning jagada infot sertifitseerimise nõuete kohta.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 omal käel juurutamist.

Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes kolmest osast:

14. septembril 2011 kella 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

16. november 2011 kella 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

11. jaanuar 2012 kella 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

Ehitusvaldkonna standardid

Ehitusvaldkonna standardid. Õiguslik staatus, CE-märgistus, uuemad arengud ning nendes orienteerumine.

Seminar toimus messi Eesti Ehitab 2011 raames.
Toimumise aeg ja koht oli: 7. aprillil kell 13-14:00 Eesti Näituste (Pirita tee 28, Tallinn) A-halli saalis A2.
Seminar oli mõeldud ehitusvaldkonna ettevõtete juhtidele ja töötajatele.

Seminari viis läbi:
Priit Kikas – Eesti Standardikeskus, tegevdirektor

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja omal käel rakendamine väikeettevõttele

Aeg: 12. jaanuar 2011, 9. märts 2011, 11. mai 2011
Koht: Eesti Standardikeskus, Aru 10, Tallinn

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist ning jagada infot sertifitseerimise nõuete kohta.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 omal käel juurutamist.

Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes kolmest osast:
12. jaanuaril 2011 kell 10.00–14.45
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja -eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

9. märts 2011 kell 10.00–14.45
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

11. mai 2011 kell 10.00–14.45
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2