Esileht»Koolitused»Toimunud koolitused»Koolitused 2012

KOOLITUSED 2012

„ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele“.


Koht:
Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes 3-st osast:
10. oktoobril 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

28. novembril 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö

16. jaanuaril 2013 kell 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
Tel: +372 605 5053

Eesti Standard EVS 915:2012 "Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine"


Koolituse eesmärgiks oli anda ülevaade uuest Eesti standardist ning projekteerimis- ja ehitustööde valdkonna spetsiifikat puudutavate erinõuete käsitlemisest, riigihangete korraldamise üldistest nõuetest nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele.

Aeg: 5.oktoober 2012
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn

Koolituse viis läbi Merle Salmistu – Riigi Kinnisvara AS (õigus- ja hankeosakonna juhataja). Merle Salmistu osales ka uue standardi EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ koostamise töögrupis.

Koolituse teemad:
- Kvalifitseerimistingimused projekteerimis- ja ehitushangetel.
- Hankedokumentide koostamine (dokumentide koosseis, lisad, soovitused ja juhised).
- Hindamiskriteeriumitest läbi vaidlustuskomisjoni otsuste.
- Autoriõigused, autorilepingu tingimused
- Hankelepingu tingimused, hankelepingu muutmine.

Lisainfo:
koolitus@evs.ee
Tel: +372 605 5053

ISO 26000 (juhis sotsiaalseks vastutuseks) – mida võiks teada?“

Poolepäevane tasuta koolitus andis osalejale ülevaate ISO 26000 standardist.
Aeg: 23.mai 2012, kl 10.00-13.30
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolitust viisid läbi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi koolitajad (www.csr.ee)
Koolituse teemad:
organisatsiooni valitsemine,
inimõigused,
tööjõukasutus,
keskkond,
aus tegutsemine,
tarbijaküsimused,
kogukonna kaasamine ja arendamine.
Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

Standardi EVS 914:2012 Koristuse kvaliteedi kokku leppimise ja hindamise rakendamine

Sellel aastal ilmus uus Eesti standard „EVS 914:2012 Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Aeg: 25.aprill 2012
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolituse läbiviija: Helge Alt (Puhastusekspert OÜ), kes osales ka standardi koostamise töörühmas.
Koolituse teemad:
- INSTA 800 olulisemad aspektid
- 5 puhtusastet ja nende määratlemine
- INSTA 800 – keskendumine koristuse tulemusele
- Standardis kasutatavad võimalikud objektiivsed mõõtmised
- Kuidas võtta INSTA 800 kasutusele oma asutuses?
- Koristamise kvaliteedi visuaalse mõõtmise harjutus
- Objektiivne mõõtmine- mikroorganismide hulga määramine

Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

LISA GRUPP! ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele


Aeg: 04.aprill, 16.mai ja 06.juuni 2012
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolituse läbiviija:
Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes 3-st osast:
04. aprill 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö
16. mai 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
06. juuni 2012 kell 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053


ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine väikeettevõttele


Aeg: 29.veebruar, 18.aprill ja 30.mai 2012
Koht: Eesti Standardikeskus Aru 10, Tallinn
Koolituse läbiviija:
Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes 3-st osast:
29. veebruaril 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedipoliitika ja –eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine, näidised
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö
18. aprill 2012 kell 10.00-14.50
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2008 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi auditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
30. mai 2012 kell 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ja omal käel rakendamine väikeettevõttele


Koolituse 3.päev: 11. jaanuar 2012

Koolituse läbiviija: Urmas Karileet – Integre OÜ

Koolitus koosnes kolmest osast:
III osa
11. jaanuar 2012 kella 10.00-14.50
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

Lisainfo:
koolitused@evs.ee
+372 605 5053

Pysiklient2 Infoteenus