Esileht»Koolitused»Tulevad koolitused

Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Toimumisaeg: 25.märts 2020 (7 ak.t)
Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn
Koolitajad:Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse teemad:
10.00-11.30 Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus (Tarmo Riit)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit)
Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem (Priit Sepper)
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2
Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu
Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine (Priit Sepper)
15.15 – 16.00 Küsimused, diskussioonid (Tarmo Riit, Priit Sepper)
 
Osavõtutasu: 189 EUR ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Soodustused: osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal standardid:
"EVS-EN 62305-1:2011 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted"
"EVS-EN 62305-2:2013 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs"
"EVS-EN 62305-3:2011 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule"
"EVS-EN 62305-4:2011 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid"
10% soodustusega.

Registreerumine 15.märtsini 2020 või kuni kohti jätkub!

Lisainfo:
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee

AK portaal2 Pysiklient2