Esileht»Koolitused»Tulevad koolitused

ISO 50001:2018 Energiajuhtimissüsteemid

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud ettevõtete juhtidele ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtidele, kes vastutavad ettevõtete juhtimissüsteemide arengu eest. Samuti juhtidele, kelle vastutusalas on
organisatsiooni energiasäästlik juhtimine, energiatulemuslikkus ja energiatõhusus

Koolituse eesmärk: Tutvustada energiajuhtimissüsteemi standardit ISO 50001:2018 ja selle rakendamisvõimalusi oma ettevõtetes.

Aeg: 9. oktoobril 2019 kell 10.00 -15.10

Koolituskoht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6, Tallinn

Koolitaja: Urmas Karileet  (Integre OÜ)

 Koolituse teemad:

- Muudatused terminoloogias

- Energiajuhtimissüsteemi elemendid

- Energiaplaneerimine

- Energiaülevaatus

- Energiatulemuslikkus

- Eesmärgid ja ülesanded

- Tugi ja toimimine

- Tulemuslikkuse hindamine

- ISO 50004  Juhised energiajuhtimissüsteemi elluviimiseks, töökorras hoidmiseks ja parendamiseks


Osavõtutasu: 143 EUR ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Soodustused: osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal
standard EVS-EN 50001:2018 „Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisega“ 10% soodustusega.


Registreerumine:
Registreerumine Eesti Standardikeskuse kodulehel 23. septembrini või kuni kohti jätkub.

Komplekteeritav kogu2 AK portaal2