Esileht»Koolitused»Tulevad koolitused

Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse eesmärk:
•Anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest
•Tutvustada ISO 31000 ja IEC 31010 standardite sisu
•Arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Toimumise aeg: 22.november 2019, kell 10.00-13.15 (4ak.t.)
Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6, Tallinn (II korrus)

Koolituse läbiviija: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: 
•Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
•Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
•Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada:
- Riskide tuvastamisel
- Riskide analüüsimisel
- Riski suuruse hindamisel
•Riskihindamisele järgnevad tegevused
 

Osavõtutasu: 119 EUR ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal standardid:
1)EVS-ISO 31000:2018 Riskijuhtimine. Juhised.
2)EVS-EN IEC 31010:2019 Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid
10% soodustusega.

Registreerumine:
Registreeruda saab 15. novembrini või kuni kohti jätkub.

 

 

 

 

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2