Esileht»Koolitused»Tulevad koolitused

Uus! Klientide rahulolu ja kaebuste vältimine

Millega tagada klientide rahulolu ja vältida kaebuste tekkimist 

 
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele juhised kliendile antud lubaduste ja kaebuste käsitlemise süsteemi väljaarendamiseks ning rahulolu-uuringute süsteemseks läbiviimiseks lähtudes standardites ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003 ja ISO 10004 esitatud juhistest. 
 
Koolituse lühitutvustus: 
Koolituse käigus tutvustatakse standardites ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003 ja ISO 10004 esitatud juhiseid. Nende järgimine aitab kaebusi vältida. Kui kliendid peaksid siiski kaebama, siis selgitatakse, kuidas kaebused professionaalselt lahendada.
Kokkuvõttes aitavad juhised tagada klientide kõrge rahulolu nii lubaduste andmise kui ka kaebuste käsitlemise protsessiga ning sellega organisatsiooniga laiemalt.
Lõpuks käsitletakse seda, kuidas saada objektiivset tagasisidet klientide rahulolu kohta, kuidas seda analüüsida ja töös kasutada. See aitab tooteid-teenuseid. 

Aeg: UUS kuupäev! 20.veebruar 2014, kl 10.00-17.00
Koht: Eesti Standardikeskus (Aru 10, Tallinn)
 
Koolituse läbiviija: Jussi Onoper – TJO Konsultatsioonid
 
Teemad: 
1.Kliendile lubaduste andmise süsteem (ülevaade ISO 10001 sisust, lubaduste andmise raamistik ja süsteemi kavandamine, lubaduste andmise näited ja seonduvad tegevused ning toimenäitajad, sisemiste normide koostamise juhtnöörid) 
2.Kliendikaebuste käsitlemise süsteem (ülevaade ISO 10002 (kaebuste käsitlemine) ja ISO 10003 (kaebuste käsitlemine kolmanda osapoole kaasamise abil) sisust; kaebuste käsitlemise põhimõtted, protsess ja süsteem)
3.Klientide rahulolu seire ja mõõtmine ISO 10004 alusel (klientide ootuste tuvastamine; kliendi rahulolu kohta andmete kogumine, analüüsimine ja asjakohaste järelduste tegemine; klientide rahulolu seire korraldamine, klientide rahulolu seire ja analüüsimise süsteemi loomine)   
4.Juhendstandardite omavahelised seosed 
5.Juhendstandardite seosed kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiga ISO 9001:2008 
6.Mida tasuks standardite juhiste rakendamiseks ette võtta 
 
Osavõtutasu:
1 osaleja tasu on 140 EUR
 
Osavõtutasu sisaldab: 
koolitusmaterjale, 
koolitajate ning kohvipauside tasusid. 
 
Soodustused:
Osalejatel on võimalus osta järgmised standardid paberil -10% soodustusega:
- EVS ISO 10001:2009 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised
- EVS ISO 10002:2005 Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides
- EVS ISO 10003:2009 Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised organisatsiooniväliste vaidluste lahendamiseks
- EVS ISO 10004:2013 Kvaliteedijuhtimine. Kliendi rahulolu. Juhised kliendi rahulolu seireks ja mõõtmiseks
- EVS-EN ISO 9001:2008 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
NB! Palun lisage koolitusele registreerides, millist standardit soovite tellida.
 
Koolitusele saab registreerida 10. veebruarini 2014 või kuni kohti jätkub.
Kohtade arv on piiratud! 
 
 
Lisa info:
Eesti Standardikeskus
Tel:+372 605 5053
koolitus@evs.ee
www.evs.ee
 

otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2