Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. jaanuar 2017: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

 284

 284

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 24970

1101

CEN

14791

 893

CLC

 5752

193

ETSI

4427

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 333

 219

ISO

300

 193

IEC

 33

 26

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 25587

1604

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2