Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. jaanuar 2018: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

291

 291

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 25607

1139

CEN

15084

 931

CLC

 5965

193

ETSI

4558

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 346

 230

ISO

299

 190

IEC

 47

 40

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 26244

1660

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2