Mode:  

Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 1. märts 2018: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

291

 291

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 25645

1147

CEN

15109

 939

CLC

 5978

193

ETSI

4558

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 350

 234

ISO

300

 191

IEC

 50

 43

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 26286

1672

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2