Mode:  

Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. mai 2018: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

285

 285

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 25705

1144

CEN

15143

 936

CLC

 5999

193

ETSI

4563

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 353

 235

ISO

303

 192

IEC

 50

 43

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 26343

1664

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2