Esileht»Hea teada»Harmoneeritud Standardid»Harmoneeritud standardite nimekirjad

Harmoneeritud standardite nimekirjad

Sellelt lehelt leiate direktiivide kaupa harmoneeritud standardeid üle võtvate Eesti standardite nimekirjad. Leheküljel avanevad lingid viitavad vastavatele standarditele Standardikeskuse ostukorvis. Kui standardi juures asuvas kommentaaride lahtris on märkused standardi kehtivuse osas harmoneeritud standardina või kommentaarid piirangute kohta vastavuse eelduse andmisel, tuleb standardi kasutamisel vastavate märkustega arvestada.

Kui soovite täiendavat informatsiooni seoses siin viidatud standardite staatusega harmoneeritud standarditena, võtke ühendust Standardikeskuse teavitusspetsialistiga.

 

Print  
765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega
90/385/EEC Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed
Directive (EU) 2016/2102 Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus
305/2011 Ehitustooted
71/305/EEC Ehitustöö
2002/96/EC Elektri- ja elektoonikaseadmete jäätmed
640/2009 Elektrimootorite ökodisaini nõuded
2014/30/EU Elektromagnetiline ühilduvus
98/79/EC In vitro meditsiinivahendid
Regulation (EU) 2016/425 Isikukaitsevahendid
548/2014 Jõutrafod
1907/2006 Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH-määrus)
96/48/EC Kiirraudtee
98/11/EC Kodumajapidamises kasutatavad lambid
2002/40/EC Kodumajapidamises kasutatavate elektriahjude energiamärgistus
65/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude energiamärgistus
66/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuded
1061/2010 Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistus
1015/2010 Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuded
392/2012 Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiamärgistus
932/2012 Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini nõuded
626/2011 Kodumajapidamistes kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistus
206/2012 Kodumajapidamistes kasutatavate kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuded
1060/2010 Kodumajapidamistes kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistus
643/2009 Kodumajapidamistes kasutatavate külmutusseadmete ökodisaini nõuded
1223/2009 Kosmeetikatooted
Regulation (EU) 2016/424 Köisteepaigaldised
2009/142/EC Küttegaasiseadmed
2014/33/EU Liftid
2014/29/EL Lihtsad surveanumad
2014/35/EU Madalpinge
86/594/EEC Majapidamisseadmete õhu kaudu leviv müra
2006/42/EC Masinad
93/42/EEC Meditsiinivahendid
2014/31/EU Mitteautomaatkaalud
2004/22/EC Mõõtevahendid
2009/48/EC Mänguasjade ohutus
97/17/EC Nõudepesumasinad
1059/2010 Nõudepesumasinate energiamärgistus
1016/2010 Nõudepesumasinate ökodisaini nõuded
76/769/EEC Ohtlikud ained
1221/2009 Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)
94/62/EC Pakendamine ja pakendusjäätmed
2009/128/EC Pestitsiidide säästev kasutamine
95/12/EC Pesumasinad
96/60/EC Pesumasin-kuivatid
2014/34/EU Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid
97/67/EC Postiteenused
2013/29/EU Pürotehnilised tooted
2014/53/EU Raadioseadmed
92/75/EEC Seadmete energiamärgistus
641/2009 Sukeldus-ringluspumpade ökodisaini nõuded
2014/68/EU Surveseadmed
2001/16/EC Tavaraudtee
2011/65/EU Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS)
665/2013 Tolmuimejate energiamärgistus
666/2013 Tolmuimejate ökodisaini nõuded
768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik
95/13/EC Trummelkuivatid
2014/28/EU (previous 93/15/EEC) Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjal
2013/53/EU Väikelaevad ja jetid
278/2009 Välistoiteallikate ökodisaini nõuded
2000/14/EC Välitingimustes kasutatavate seadmete müra
1275/2008 Ökodisaini nõuded elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis
2008/57/EC Ühenduse raudteesüsteem
2001/95/EC Üldine tooteohutus
Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2