Esileht»Hea teada»Infomaterjalid

Infomaterjalid

Standarditele rajatud maailm – õpik üliõpilastele

Koostatud detsember 2018

Standardeid kasutatakse iga päev äris, tööstuses, riigiasutustes ja teistes organisatsioonides abivahendina oluliste valdkondade nagu kaubanduse, eeskirjade, kvaliteedi, tervise ja ohutuse, uute tehnoloogiate, energiatõhususe, keskkonnamõju, ühenduvuse ja koostalitlusvõime reguleerimiseks.
Arusaam standarditest ja standardimisest on üliõpilaste jaoks oluline, kuna need teadmised võivad olla suureks abiks edasistes õpingutes ja, mis veelgi olulisem, tulevases töös juhtide, inseneride või teadlastena või muul valitud elukutsel.

Üleminek standardilt ISO 9001:2008 standardile ISO 9001:2015

Koostatud oktoober 2015

ISO 9001 näol on tegu maailmas enimkasutatud standardiga, milles toodud nõudeid juhtimissüsteemidele võib rakendada laiaulatuslikult ja paindlikult erinevates ettevõtetes. Standardis ISO 9001:2015 on kasutusel võetud uus struktuur, mis teeb lihtsamaks standardi kasutamise koos teiste juhtimissüsteemide standarditega nagu näiteks ISO 14001.

Kvaliteedijuhimissüsteemide valik ja kasutamine

Koostatud märts 2011, uuendatud märts 2013

Organisatsiooni edukas juhtimine ja toimimine nõuab selle süstemaatilist ja läbipaistvat suunamist ning ohjet. Edu saab tuleneda juhtimissüsteemi rakendamisest ja ajakohasena hoidmisest, mis on kavandatud pidevalt parendama toimivust kõigi huvipoolte vajadusi silmas pidades. ISO 9000 standardisari annab järeleproovitud ja heakskiidetud aluse äriprotsesside süstemaatiliseks juhtimiseks. Käesolev brošüür toob näiteid ISO 9000 standardite sarja kasutamisest Eestis tegutsevates ettevõtetes.

Standardid ja autorikaitse

Koostatud september 2008

Standardid on autorikaitse objektid. Standardite levitamis- ja reprodutseerimisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele. Standarditele laieneb autoriõiguse seadus, millest tulenevalt:
- ei ole lubatud standardi paljundamine (elektroonset standardit tohib ühe korra välja printida ja teha ühe varukoopia);
- ei ole piiranguid standardi sisu kasutamisele (praktikas rakendamisele).

Äri edukaks standardite abil – teenused

Välja antud CEN, 2006; tõlkena EVS, 2007

Väljaanne tutvustab teenuste standardeid turismi-, tõlketeenuste, kinnisvara korrashoiu ja kinnisvara alal. Infomaterjal kirjeldab algatust, standardite sisu, vajadust, neis osalemist ja lõpptulemust antud valdkondades ning annab ülevaate Euroopa standardimistegevustest.

Teie ISO 9001:2000 või ISO 14001:2004 järgi sertifitseerimise avalikustamine

Välja antud ISO, 2005; tõlkena EVS, 2005
ISBN 92-67-10400-4

Infomaterjal annab tutvustava ülevaate ISO märgi kasutamisest ning jagab juhtnööre, mis on suunatud suure rühma potentsiaalsete kasutajate vajaduste rahuldamiseks.

ISO juhtnöörid aitavad teil rakendada head tava oma sertifitseerimise avalikustamisel, edastamisel ja reklaamimisel avalikkusele, huvirühmadele, kaasa arvatud personal, kliendid ja äripartnerid.

Toodete märgistamine ja süsteemide sertifitseerimine

Välja antud CEN, 2004; tõlkena EVS, 2005
ISBN 9985-9435-4-6

Infomaterjal annab ülevaate toodetel ja pakenditel kasutatavate märkide tüüpidest (vastavusmärgid, kvaliteedimärgid, keskkonnamärgid jne), nende staatusest (vabatahtlikud ja kohustuslikud märgid), süsteemide sertifitseerimisest, akrediteerimisest, CE-märgistusest ning Euroopas enimkasutatavatest vastavusmärkidest.

Infomaterjali väljaandmist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Infomaterjali koostas Euroopa standardimisorganisatsioon CEN. Infomaterjali toimetas Ago Pelisaar.

Infomaterjal on paberkandjal kättesaadav Eesti Standardikeskuse klienditeenindusest aadressil Aru tn 10, Tallinn.
Oleme avatud: E–N 8.30–17.00, R 8.30–16.00
Täpsem info: 605 5060

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2