Esileht»Hea teada»Juhtimissüsteemid ja nende sertifitseerimine

Juhtimissüsteemid ja nende sertifitseerimine

Standardikeskus pakub mitmeid juhtimissüsteemide standardeid, mis aitavad organisatsiooni erinevaid protsesse tõhusamalt korraldada ning millele vastavust on võimalik sertifikaadiga kinnitada. Enim kasutatavad ja tuntumad nendest on:

ISO 9001 – kvaliteedijuhtimissüsteemid;

ISO 14001 – keskkonnajuhtimissüsteemid;

OHSAS 18001 – tööohutuse juhtimissüsteemid.

Mõnede valdkondade jaoks on nimetatud standardite põhjal ka spetsiifilisemaid standardeid välja töötatud. Ülevaate olemasolevatest kvaliteedijuhtimise standarditest, nende valikust ning sammudest, mida süsteemi edukaks juurutamiseks läbida, annab Standardikeskuse koostatud infomaterjal.

Mida teha juhtimissüsteemi standardi juurutamiseks organisatsioonis?

Esimese sammuna tuleb viia organisatsiooni protsessid ja tegevused vastavusse standardi nõuetega. Seda võib teha oma jõududega või kasutades konsultandi abi. Eestis tegutseb mitmeid juhtimissüsteemide konsultatsioonidega tegelevaid ettevõtteid, kuhu võib abi saamiseks pöörduda. Selliseks konsultatsioonibürooks on näiteks OÜ Integre.
Täiendavat infot konsultantide kohta on võimalik leida ka interneti vahendusel.

Standardid ning nende rakendamise juhendmaterjalid leiab Standardikeskuse kodulehelt e-poest. Juhtimissüsteemide standardid on leitavad tegevusalagrupist (ICS-i grupist) 03.120 ning selle alagruppidest.

Kuidas saada organisatsioonile standardile vastavust kinnitav sertifikaat?

Sertifitseerimiseks tuleb võtta ühendust vastava pädevusega sertifitseerijaga. Ülevaate Eestis tegutsevatest juhtimissüsteemide sertifitseerijatest saab näiteks Eesti Kvaliteediühingu kodulehe rubriigist "Sertifikaadid". Samast andmebaasist saab ka ülevaate organisatsioonidest, millele sertifikaadid on väljastatud. Kui sertifitseerija on juhtimissüsteemile ning selle toimivusele andnud positiivse hinnangu, väljastatakse teile standardile vastavust kinnitav sertifikaat.

Kuidas ning milliseid reegleid järgides sertifikaadi olemasolule viidata, kirjeldab Standardikeskuse koostatud infomaterjal.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2