Esileht»Hea teada»KKK üksiklitsentsiga standardite kasutamisel

Küsimused üksiklitsentsiga standardite kasutamisel

Miks on üldse vaja standardite kasutamist piirata?

Kuna tegutsemiseks vajalikud rahalised vahendid saab Standardikeskus suures osas standardite müügist, on meie jaoks väga oluline, et standardeid ei kopeeritaks ega levitataks illegaalselt. Kahjuks on Eestis standardite kasutamisel meie poolt kehtestatud kasutamistingimuste rikkumine küllaltki levinud. Seetõttu oleme sunnitud rakendama illegaalset kasutamist raskendavaid piiranguid. Vastasel juhul ei oleks me varsti enam võimelised standarditega seotud teenuseid pakkuma või saaksime neid pakkuda senisest väiksemas mahus.

Mida teha, kui soovin kasutada üksiklitsentsiga ostetud standardit nii oma töö- kui ka koduarvutis?

Üksiklitsentsiga ostetud standard on mõeldud kasutamiseks ühes arvutis. Kui te soovite kasutada standardit vaheldumisi mitmes arvutis, peaksite standardi soetama sisevõrgulitsentsiga. Sisevõrgulitsentsiga standard võimaldab standardi kasutamist litsentsis märgitud arvus töökohtades.

FileOpeni liides töötab järgmistes operatsioonisüsteemides

Windows - Windows 7 või hilisem, Server 2008 või hilisem

Adobe Acrobat Reader 9.0 või hilisem

Macintosh – Mac OS X (Ingliskeelne paigaldusjuhis)

Adobe Acrobat Reader 9.0 või hilisem

Iga operatsioonisüsteemi puhul tuleb arvutisse paigaldada selle konkreetse operatsioonisüsteemi jaoks mõeldud liides, mille saab alla laadida FileOpen kodulehelt.

Veateated FileOpen tarkvaraliidese paigaldamisel

Miks on standardi lehed tühjad, kuigi kasutajakonto näitab, et standard on allalaetud?

Tõenäoliselt on teil jäänud arvutisse paigaldamata FileOpeniga krüpteeritud dokumentide avamiseks vajalik tarkvaraliides, mille saab alla laadida FileOpen kodulehelt.

Kindlasti tuleks kasutada kaitstud standardite lugemiseks Adobe Acrobat Reader ning paigaldatud liides peab olema valitud vastavalt teie arvutis kasutatava operatsioonisüsteemi järgi.

Miks dokument (PDF-fail) ei avane, kui FileOpen liides on paigaldatud?

FileOpen tarkvaraliides töötab üksnes Adobe Acrobat Readeri. Üksiklitsenstiga standardeid ei saa avada teiste PDF-lugejatega.

Veateated standardi (PDF-faili) avamisel

Mida teha, kui esineb veateade - PDF-dokumendi laadimine nurjus?

See veateade tähendab, et standardi allalaadimisel kasutatakse Google Chrome brauserit. Google Chrome kasutab vaikimisi PDF-dokumentide kuvamiseks Chrome PDF Viewer plugini. Chrome PDF Viewer ei toeta üksiklitsentsiga elektroonsete standardite krüpteerimiseks kasutatavat FileOpen liidest. Probleemi saab lahendada järgmiselt:

1. Avage Google Chrome

2. Valige paremast nurgast ja avage Seaded.

3.Valige Täpsemad seaded.

4..Edasi valige Privaatsus ja turvalisus ning selle alt Saidi seaded.

5. Edasi valige PDF-dokumendid ja tehke aktiivseks kast, mis on teksti järel ''Laadige PDF-failid alla selle asemel, et need Chrome'is automaatselt avada''.

Kui muudatus on tehtud avanevad PDF-dokumendid Adobe Acrobat Reader-ga.

*Võimalus on ka valida PDF-dokumentide allalaadimiseks teine veebilehitseja/brauser (Mozilla Firefox või Internet Explorer).

Laadisin alla FileOpen tarkvaraliidese, aga standard on pärast avamist ikka tühi?

Palun kontrollige, kas te:

  • lisaks liidese allalaadimisele selle ka arvutisse paigaldasite (käivitasite allalaaditud tarkvara);
  • kas te laadisite FileOpeni kodulehelt alla teie operatsioonisüsteemile sobiva liidese;
  • kas te kasutate dokumendi vaatamiseks Adobe Acrobati Readerit. Teiste programmidega dokumenti vaadata ei saa.

Mida teha, kui standardi avamisel saadakse veateade "There was an error contacting the server or the server's response could not be decoded. Please check your internet connection. If this error persists please contact the publisher and present the text of this message."?

Palume kontrollida üle internetiühenduse olemasolu teie arvutis. Kindlasti tuleks kontrollida tulemüüri, et see ei takistaks liidese kasutamist ja sellega ühenduse saamist. Abi võib olla ka liidese uuendamisest, uuem versioon on saadaval File Open'i kodulehel.

Mida teha, kui standardi avamisel tuleb osade lehekülgede kohta teade „There was an error processing a page. There was a problem reading this document (110)“?

Probleemi esinemisel tuleks ühendust võtta EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard(at)evs.ee või telefoni teel 60 550 60.

Miks ei saa standardit avada teises arvutis?

Olete soetanud üksiklitsentsiga elektroonse standardi. Eesti Standardikeskuse elektroonsete dokumentide kasutusleping lubab üksiklitsentsiga ostetud standardit kasutada ainult ühes arvutitöökohas, teha kaks väljatrükki ja ühe elektroonse varukoopia.

Mida teha, kui arvuti on vahetatud ja ei saa standardeid avada uues arvutis?

Arvuti vahetuse puhul tuleks ühendust võtta EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard(at)evs.ee või telefoni teel 60 55 060. EVS klienditeenindus saab teha standardi(te)le uuenduse, et kasutajal oleks võimalik soetatud PDF-faile taas avada. Kindlasti peab olema paigaldatud ka vajalik tarkvaraliides FileOpen-lt uude arvutisse, mille saab vajadusel alla laadida File Open'i kodulehelt.

Kuidas saab uuendada FileOpen liidest, kui vanem versioon liidesest on veel arvutis?

Esmalt tuleks vanem versioon eemaldada järgmise lingi kaudu:

http://plugin.fileopen.com/tools/FileOpenUninstallTool.exe

Edasi tuleks installeerida uuem versioon liidesest valides sobiv operatsioonisüsteem FileOpen kodulehel.

Kas üksiklitsentsiga elektroonsest standardist tohib teha varukoopiat?

Range soovitus on teha elektroonsest standardist varukoopia. Arvuti vahetuse korral või mõne muu probleemi esinemisel on varukoopia olemasolul võimalik EVS-i klienditeeninduse abiga viia lugemisõigus üle teise arvutisse.

Veateated standardi printimisel

Mida teha, kui ei saa printida üksiklitsentsiga ostetud standardit? (nt veateade: This printer is not allowed for secure printing. Do you want to change your choice?)

Printimise võimaldamiseks tuleb muuta vaikimisi seatud Adobe Readeri turvaseadeid. Muutmiseks avage standard Adobe Readeriga (versioon XI), valige menüüst Edit > Preferences > Security (Enhanced) ja eemaldage linnuke käskluse eest "Enable protected mode at startup". Seejärel vajutage OK nupule ja tehke standardile uuendus (pange kinni ja avage uuesti). Näide

Adobe Reader X ja varasemate versioonide puhul eemaldage linnuke järgmiselt: Tools> Preferences> General. Seejärel vajutage OK nupule ja tehke standardile uuendus (pange kinni ja avage uuesti). Näide

Mida teha, kui väljatükk on loetamatu?

Avage standard Adobe Readeriga, valige Adobe Readeri menüüst „File“ alammenüü "Print" ja seejärel klikkige nupul "Advanced". Avanevas aknas tehke linnuke „Print as Image“ kasti ja vajutage OK ning proovige uuesti printida.

Miks ei õnnestu standardit kahepoolselt printida?

FileOpeni liides ei piira kahepoolselt printimist, küll aga piirab võimalust muuta printeri seadeid Adobe Readeri printimise aknas. Kui teie printeri seadetes on määratud vaikimisi valikuks ühepoolne printimine, siis seda tõepoolest printimise käigus muuta ei saa. Kui muuta printeri vaikimisi valikutes eelistuseks kahepoolne printimine, siis saab kaitstud standardeid kahepoolselt printida.

Windowsi operatsioonisüsteemis saab printeri vaikimisi valikuid muuta järgmiselt: valida Start menüüst Settings > Devices  > Printers and scanners > valida vastava printeri juures käsklus Manage > valida Printing preferences.  Ilmuvast menüüst saab valida vaikivaks printimisviisiks kahepoolne printimine.

NB! Seadete muutmiseks võib teil vaja olla administraatori õigusi.

Miks ei õnnestu värviliselt printida?

FileOpeni liides ei piira printimisel kasutatavaid värvivalikuid, küll aga piirab see võimalusi muuta printeri seadeid Adobe Readeri printimise aknas. Kui teil on värviline printer ning te ei saa FileOpeniga krüpteeritud standardit värviliselt välja printida, on kõige tõenäolisem põhjus, et printeri seadetes on vaikimisi valikuks määratud mustvalge trükk. Probleem peaks lahenema, kui te muudate printeri vaikimisi seadeid selliselt, et värviline printimine oleks lubatud.

Windowsi operatsioonisüsteemis saab printeri vaikimisi valikuid muuta järgmiselt: valida Start menüüst Settings > Devices  > Printers and scanners > valida vastava printeri juures käsklus Manage > valida Printing preferences. Ilmuvast menüüst saab valida vaikivaks printimisviisiks värviline printimine. 

NB! Seadete muutmiseks võib teil vaja olla administraatori õigusi.

Printisin ainult paar lehekülge ja üritades uuesti printida annab arvuti teate, et olete ületanud lubatud printimiste arvu. Kas peab standardi uuesti ostma või saab tekkinud olukorda kuidagi lahendada?

FileOpen liides loeb ka osalist väljatrükki ühe kasutatud printimise korrana. Seega tuleks kogu tekst korraga välja trükkida. Kui siiski on kogemata juhtunud, et olete sellisel viisil oma printimise korrad ära kasutanud, tuleks võtta ühendust EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard@evs.ee või telefoni teel 60 55 060.

Pärast standardi allalaadimist ja salvestamist tuleb ette kiri, et olete lubatud printimiste arvu (2) ületanud, kuigi standardit ei ole veel kordagi välja trükitud. Mida olen valesti teinud ja mida peaksin edasi tegema?

Kui te tõepoolest ei ole ühtki väljatrükki teinud, on tegemist häirega teie arvuti ja meie süsteemi vahelises infovahetuses. Sellisel juhul võtke ühendust EVS klienditeenindusega, kas e-kirja teel standard(at)evs.ee või telefoni teel 60 55 060.

Rohkem küsimusi ja vastuseid leiab ka FileOpen kodulehelt Troubleshooting FAQ.

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2