Esileht»Hea teada»Kvaliteedi infrastruktuur»Standardimine

Standardimine

Standardimine on tegevus, millega määratakse üldiseks ja korduvaks kasutamiseks sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks, eesmärgiga saavutada antud kontekstis korrapärasuse optimaalne tase (definitsioon standardist EVS-EN 45020:2008 "Standardimine ja standardimisega seotud tegevused. Põhisõnavara").

Põhiliselt seisneb standardimine standardite koostamises, avaldamises ja kasutamises. Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine ja tehnilise koostöö hõlbustamine.

Ametlikke standardeid koostavad ja võtavad vastu tunnustatud standardimis-organisatsioonid. Eestis on selliseks standardimisorganisatsiooniks Eesti Standardikeskus. Täpsemat infot standardite ja standardimise kohta Eestis ja mujal saate siit.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus