Esileht»Hea teada»Kvaliteedi infrastruktuur»Vastavushindamine

Vastavushindamine

Vastavushindamine on tegevus, mis on seotud vastavate nõuete täitmise otsese või kaudse kindlakstegemisega või kontrollimisega. Tüüpilisteks vastavushindamise protseduurideks on proovivõtt, katsetamine ja inspekteerimine; hindamine, tõendamine ja vastavuse kinnitamine (sertifitseerimine); akrediteerimine ja heakskiitmine ning ka nende kombinatsioonid.

Vastavushindamist teostavad vastavushindamise asutused, nagu katselaborid, sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutused. Vastavushindamise tulemused väljastatakse sõltuvalt vastavushindamise tüübile katseprotokolli, vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadi näol. Vastavushindamine toimub nii kohustuslikes kui ka vabatahtlikes valdkondades. Kohustuslikud vastavushindamise juhud on kirjeldatud seadustes ja määrustes. Sageli on sellistel juhtudel kehtestatud ka nõuded asutustele, mis võivad vastavushindamist vastavas valdkonnas läbi viia. Tihti on kohustusliku vastavushindamise korral vastavushindamisasutustelt akrediteeringu olemasolu nõutud. Akrediteeringu olemasolu on kinnitus pädevusest ka vabatahtlikus valdkonnas tegutsemisel.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2