Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. juuni 2017: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

 287

 287

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 25243

1127

CEN

14923

 919

CLC

 5812

193

ETSI

4508

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 330

 215

ISO

297

 189

IEC

 33

 26

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 25860

1629

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2