Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. jaanuar 2020: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

280

 280

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 26610

1247

CEN

15663

 1039

CLC

 6236

193

ETSI

4711

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 342

 221

ISO

292

 177

IEC

 50

 44

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 27232

1748

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2