Mode:  

Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 2. aprill 2018: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

287

 287

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 25681

1143

CEN

15125

 935

CLC

 5998

193

ETSI

4558

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 353

 235

ISO

303

 192

IEC

 50

 43

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 26321

1665

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2