Esileht»Standardimine»Eesti standardite arv

Eesti standardite arv

Järgnevas tabelis on toodud info kehtivate Eesti standardite arvu kohta seisuga 1. aprill 2019: 

 

 

Kehtivad
Eesti
standardid

sh eestikeelsed

Algupärased Eesti standardid 1

277

 277

Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid 2

 26152

1216

CEN

15415

 1008

CLC

 6084

193

ETSI

4653

15

Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid 3

 349

 233

ISO

298

 189

IEC

 51

 44

Kehtivaid Eesti standardeid kokku

 26778

1726

 

1 Algupärased Eesti standardid koostatakse eesti keeles ja reeglina ei ole need muudes keeltes kättesaadavad.  

2 Eesti standardina avaldatud Euroopa standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt Euroopa standardite ametlike tekstide olemasolule.

3 Eesti standardina avaldatud rahvusvahelised standardid on reeglina kättesaadavad inglise keeles ja valikuliselt eesti keeles. Muudes keeltes vastavalt rahvusvaheliste standardite ametlike tekstide olemasolule.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2