Esileht»Standardimine»Komiteed»EVS Komiteede lähetustoetus

EVS-i Komiteede lähetustoetus

Tavaliselt katavad Euroopa ja rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide komiteede koosolekutel osalemise kulud standardimises osalejad (EVS-i komiteede liikmed), nt eraettevõtted, erialaliidud, riigiasutused jne.

Olukorras, kus EVS-i tehnilisel komiteel või EVS-i projektkomiteel ei ole võimalik koosolekul osalemiseks (rahaliselt) piisavalt panustada, on komiteedel võimalik EVS-i kaudu taotleda lähetustoetust. See käib Euroopa või rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni komitee koosoleku kohta, kus tehakse otsuseid Eesti jaoks olulise standardiprojekti kohta, lepitakse kokku tegevusi Eesti jaoks olulises valdkonnas vms.

Lähetustoetusest hüvitatakse kuludokumentide alusel tagasiulatuvalt komitee koosolekul osalemisega seotud transpordikulusid (nt lennukipilet, rongipilet, metroopilet jne) ja majutuskulusid (nt hotelliarve, linnamaks jne). Muud lähetusega seotud kulud ei ole hüvitatavad, sh päevaraha, toitlustamine, reisitõrkekindlustus jne.

Ühe lähetuse kohta ühele lähetatavale maksimaalselt hüvitatav kogukulu on 715 € ning ühe EVS-i komitee kohta hüvitatakse käimasoleval aastal maksimaalselt kahe osaleja lähetuskulud eri koosolekutel osalemiseks. Mitme osaleja korral samal koosolekul rahastatakse ühe delegatsiooni liikme, tavaliselt delegatsiooni juhi, lähetust.

Lähetustoetuseks kvalifitseerumise tingimused:

 • soovitakse osaleda oma komitee peegeldatava CEN-i, CENELEC-i, ISO või IEC tehnilise komitee, projektkomitee või muu töögrupi koosolekul või uue ESO/RSO komitee asutamiskoosolekul;
 • selgelt on väljendatud koosolekul osalemise vajadus;
 • ollakse aktiivse EVS/TK või EVS/PK liige või liikme volitatud esindaja;
 • teave lähetustoetuse soovist on esitatud EVS-ile piisava ajavaruga enne koosolekul osalemise registreerimise hiliseimat kuupäeva ning registreerimine üritusel osalemiseks on juba avatud;
 • koosoleku toimumise ja kulude tekkimise aeg on ajavahemikus 01.02.2019 kuni 31.12.2019;
 • 2019. aastal juba hüvitist saanud komitee liige või liikme esindaja ei saa samal aastal uut hüvitist järgmisel koosolekul osalemiseks, v.a olukorras, kus nõuetekohane taotlus esitatakse käimasoleva aasta viimases kvartalis, puuduvad konkureerivad taotlused ja lähetusfondis on piisavalt vahendeid.

 Lähetustoetuse taotlemine ja koosolekul osalemine:

 • esitage meile avaldus Euroopa või rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni tehnilise töörühma koosolekul osalemiseks, märkides ära soovi saada EVS-ilt lähetuskulude (osalist) hüvitamist; Avalduse vorm.
 • avalduse saamisel hindab EVS toetuse taotleja vastavust eespool viidatud tingimustele ning annab tagasisidet. Positiivse toetusotsuse korral sõlmitakse lähetustoetuse kirjalik kokkulepe ning registreeritakse osaleja koosolekule; Kokkuleppe näidistekst.
 • organiseerige lähetus ja säilitage kuludokumendid. (EVS ei organiseeri lähetust, sh transpordipiletite broneerimist/ostmist, majutuse leidmist jne.);
 • osalege koosolekul.

Toimunud koosoleku järgselt hiljemalt 4 nädala jooksul:

 • esitage EVS-ile lähetuse osalusaruanne; Aruande vorm.
 • esitage lähetuskulude aruanne koos transpordi- ja majutusarve(te)ga ning nende tasumist tõendavate kuludokumentide koopiatega (maksekorraldused, maksekaartide kviitungid vms); Lähetuskulude aruande võib esitada nt Exceli tabelina vms.
 • EVS hüvitab kulud sõlmitud lähetustoetuse kirjaliku kokkuleppe kohaselt.

Rohkem infot Standardiosakonnast.

 

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2