Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 57

EVS/TK 57

Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine

Käsitlusala

Põlevkivi kaevandamine ja töötlmise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmine ja põlevkivikeemia, põlevkivienergeetika. Aheraine ja jääkproduktide töötlemine.

Peegelkomiteed

 1. CEN/TC 317 - Derivatives from coal pyrolysis
 2. CEN/TC 335 - Solid biofuels
 3. ISO/TC 27 - Solid mineral fuels
 4. ISO/TC 27/SC 1 - Coal preparation: Terminology and performance
 5. ISO/TC 27/SC 3 - Coke
 6. ISO/TC 27/SC 4 - Sampling
 7. ISO/TC 27/SC 4/WG 6 - Sampling of coal seams
 8. ISO/TC 27/SC 5 - Methods of analysis
 9. ISO/TC 27/SC 5/WG 1 - Moisture, volatile matter and ash
 10. ISO/TC 27/SC 5/WG 10 - Plastic properties of coal
 11. ISO/TC 27/SC 5/WG 12 - Miscellaneous methods
 12. ISO/TC 27/SC 5/WG 2 - Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur
 13. ISO/TC 27/SC 5/WG 7 - Brown coals and lignites
 14. ISO/TC 27/SC 5/WG 8 - Major, minor and trace elements in coal and coal residues
 15. ISO/TC 27/SC 5/WG 9 - Guidelines for validation of methods
 16. ISO/TC 82 - Mining
 17. ISO/TC 238 - Solid biofuels

Komitee liikmed

 1. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
 2. Viru Keemia Grupp AS
 3. Eesti Energia AS
 4. Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ
 5. Tallinna Tehnikaülikool
 6. Tallinna Tehnikaülikool Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
 7. Eesti Mäeselts

Komitee asutamise kuupäev

25.05.2015

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Hella Riisalu

Aseesimees

Meelis Eldermann

Tehniline sekretär

Anu Nuut

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Triin Teppand

Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2