Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede loetelu»EVS/TK 64

EVS/TK 64

Väetised ja lubiained

Käsitlusala

Standardimine ja terminoloogia korrastamine komitee töövaldkonnas, milleks on väetised ja lubiained

Peegelkomiteed

  1. CEN/TC 260 - Fertilizers and liming materials

Komitee liikmed

  1. Eesti Energia AS
  2. Põllumajandusuuringute Keskus
  3. Maaeluministeerium
  4. Iizmar OÜ
  5. Kaska-Luiga talu
  6. Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda
  7. Scandagra Eesti AS

Komitee asutamise kuupäev

09.03.2017

Tööprogramm

Tehnilise komitee tööprogramm

Kontakt

Esimees

Lauri Laanemäe

Tehniline sekretär

Elnara Mäsak

Eesti Standardikeskuse kontaktisik

Mihkel Siitam

Infoteenus Sirvimisteenus2