Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede IT-vahendid»CEN ja ISO

CEN ja ISO IT-vahendid

Alljärgnevas tabelis on valik kiirviiteid CEN ja ISO infotehnilistele lahendustele.

Tehniliste komiteede liikmete ja ekspertide registreerimine nii ISO kui ka CEN-i veebiteenuste kasutajateks toimub Standardikeskuses.

Rakendus

Tutvustus

Juhend

Ligipääs

Rahvuslikud e-komiteed (National eCommittees)

Veebikeskkond Eesti peegelkomiteede liikmetele ligipääsuks CEN ja ISO tehniliste komiteede töödokumentidele, koosolekute kavadele ja otsustele. Ligipääsetavad on ka arvamusküsitlusel / hääletusel olevad kavandid (iga konkreetse komitee kaustaloendis link 08. Balloting and commenting).


kasutusjuhend

EVS/TK-de eksperdid

CEN hääletusportaal

CEN ballot

Veebirakendus CEN standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide (CIB – Committee Internal Balloting) hääletamiseks

 

kasutusjuhend

EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid

 

CEN-i kavandid hääletusel

 

 

CEN-is arvamusküsitlusel olevate kavandite loetelu (ei ole kavandite allalaadimiseks) - Kõigile huvilistele

ISO hääletusportaal

Veebirakendus ISO standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide hääletamiseks kasutusjuhend EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid

 

ISO komiteede leht

 

 

ISO komiteed, mille alt leiab koostamisel ja hääletamisel olevate kavandite loetelu - Vahetult ISO töös osalejad

CEN e-komiteed

CEN tehniliste komiteede dokumendid (automaatteavitusega uutest dokumentidest) kasutusjuhend vahetult CEN töös osalejad

ISO e-komiteed

ISO tehniliste komiteede dokumendid (automaatteavitusega uutest dokumentidest) kasutusjuhend vahetult ISO töös osalejad

 

ISO Online Browsing platform

 

 

Rahvusvahelistes standardites esitatud terminite, määratluste ja sümbolite andmebaas - võimalus kontrollida vajaliku termini määratlust eri standardites - Kõik huvilised

 

Print