Esileht»Standardimine»Komiteed»Komiteede IT vahendid»CLC ja IEC

CLC ja IEC IT-vahendid

Alljärgnevas tabelis on valik kiirviiteid CENELEC-i ja IEC infotehnilistele lahendustele.

Tehniliste komiteede liikmete ja ekspertide registreerimine nii IEC kui ka CENELEC-i veebiteenuste kasutajateks toimub Standardikeskuses.

Rakendus

Tutvustus

Juhend

Ligipääs

IEC/CENELEC-i koostöörakendus

Collaboration_Tool_logo

Veebikeskkond tehnilistele komiteedele info vahetamiseks (peegeldatavate komiteede töödokumendid: koosolekute protokollid, otsused, küsitlused, muu oluline info)

Rakenduse
            kasutusjuhend

EVS/TK-de eksperdid

Cenelec'i veebileht

Cenelec_logo

Veebilehe otsingu kaudu võimalik alla laadida CENELEC-i standardikavandid ja hääletusaruanded

CLC serverist standardikavandi allalaadimise kasutusjuhend

EVS/TK-de eksperdid

 

CLC kavandid hääletusel

 

 

CLC-s arvamusküsitlusel olevate kavandite loetelu - EVS/TK-de eksperdid

IEC veebileht

IEC_logo

Veebilehe otsingu kaudu võimalik alla laadida IEC standardikavandid ja hääletusaruanded IEC serverist standardikavandi allalaadimise kasutusjuhend EVS/TK-de eksperdid

 

IEC kavandid hääletusel

 

 

IEC-s hääletusel olevate dokumentide loetelu - EVS/TK-de eksperdid

Elektrotehnika terminite andmebaas

Electropedia_logo

Laiaulatuslik elektri ja elektroonika terminite andmebaas, sisaldades rohkem kui 20 000 terminit ja määratlust inglise ja prantsuse keeles - Kõigile huvilistele

IEC elektrotehnika alane sõnastik

IEC Glossary

Teatmelise iseloomuga elektrotehnikaalane erialasõnastik IEC Glossary sisaldab rahvusvahelise elektrotehnikasõnastiku termineid ja viiteid standardeile, milles termin sisaldub - Kõigile huvilistele

IEC andmebaasi kujul standardid

IEC_std_ab_kujul_logo

Lehekülg muude IEC andmebaasi kujul standardite kohta - Kõigile huvilistele

IEC standardikavandite kommenteerimiskeskkond

IEC Public Commenting

IEC keskkond CDV staadiumis (Committee Draft for Vote - komitee kavand hääletamiseks) olevate kavandite kommenteerimiseks - Kõigile huvilistele

 

Print